Kitap Ara

  Araştırma İnceleme Kategorisi

  • Kültür-Değişme ve Toplumsal Çözülme
   "...Antropolojik deyimi ile millet-altı kuruluşlar olarak yaşantısını sürdüren bir kabile-aşiret oluşumunun, Avrupa Birliği süreciyle küreselleşmeye yönelmesi, henüz ulus-devlet kimliğine ulaşmış niteliği ile tartışmaya açılmalıdır. AB ve küreselleşmenin "ulus-devlet olgusunun" veya ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Dediği Sultan ve Menakıbı (Konya ve Çevresinde Ahmet Yesevi Halifelerinin İzleri)
   Bu çalışma klasik metinlerin yeniden anlaşılmasına yönelik denemedir. Klasik metinlerin anlam dünyasını kurduğu irfan ve hikmet içerisinde anlaşılmasına dair bir öneride bulunmaktadır. Dediği Sultan'ın yaşadığı dönemdeki siyasi, kültürel, dini ve ...

   Yazar: Ahmet Taşğın (Yazar)
  • Dile Gelen Alevilik
   Bu kitap uzun zamandır farklı zamanlarda farklı sempozyumlarda sunulan bildirilerin bir kısmından oluşmaktadır. Bildiriler ilgili sempozyumların üst başlıklarına uygun olmakla beraber Alevilik ile ilgili bir konuyu ele almaktadır. Bu bakımdan ...

   Yazar: Ahmet Taşğın (Yazar)
  • Sosyo-Kültürel Bölge Araştırmaları
   Sosyoloji geleneğimizde, bölgesel araştırmalar, karşılıklı kültür ve değerler sistemine uygun yapısal kimlikler ve dokuların incelenmesi hususu, gerçek anlamda rayına oturmuş değildir... Ancak, münferit ve kendi diyagramında bölge mono-kültür incelemelerine rastlamamız ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Yavaş Şehir / Sakin Şehir / Cittaslow
   İtalyanca cittá (şehir) ve İngilizce slow (sakin/yavaş) kelimelerinden oluşan Cittáslow, "yavaş veya sakin şehir" anlamına gelmektedir. 1999 yılında İtalya'da başlayan "Yavaş Şehir" akımı, birçok ülke kentinde hızla yaygınlaşmaktadır. "Sürdürülebilirlik ve ...

   Yazar: Şafak Ünüvar (Yazar), Mete Sezgin (Yazar)
  • Türk Ulus-Devlet Kimliği
   Türkiye gündemini son aylarda ve günlerde en çok meşgul eden konulardan biri hiç kuşkusuz milliyetçilik tartışmalarıdır. Özellikle Yeni Anayasa yapım süreci ve şu anda ülkemiz gündemini adeta esir almış olan ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türkmen Aleviler -Diyarbakır ve Çevresindeki-
   Diyarbakır Türkmen Alevileri, bir bakıma sınırlarla beraber unutulan ve unutturulan ilişkiler ve coğrafyanın varlığını hatırlatmakta veya dikkat çekmektedir. Bundan dolayı bu çalışma Diyarbakır Türkmen Alevileri örneği üzerinden sınırları aşan ve ...

   Yazar: Ahmet Taşğın (Yazar)
  • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi
   "Bilim öncesi düzeyde, yanlış teorilerimizle birlikte yok olur, ayıklanırız; yanlış teorilerimizle birlikte biz de ortadan kalkarız. Bilimsel düzeyde ise, kendimiz sistemli bir biçimde yanlış teorilerimizi ayıklamaya çalışırız; bizim yerimize, yanlış ...

   Yazar: Orhan Gökçe (Yazar), Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Ergenekon Öncesi-Sonrası Türk Toplumunda Yeni Oluşumlar
   Günümüz Ergenekon olayları bir oldu-bitti tarzında yorumlanamaz. Türk tarihinin hemen hiçbir döneminde, alt yapıyı metamorfizme götürecek bu tür radikal olayları gözlememiz mümkün değildir. Bu nedenle, Ergenekon olayları kendine özgü toplumsal ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türkiye'nin Etnik Yapısı
   Türkiye üzerinde Batılı bilim insanlarının bir süreden beri yoğunlaşan araştırmalarına tanık olmaktayız. Bunlardan en dikkat çekici olanlarından biri de kuşkusuz etnik sosyoloji alanıdır. Peter Andrews'in Türkiye Cumhuriyeti'nde Etnik Gruplar adlı ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  © 2017 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi