Kitap Ara

  Araştırma İnceleme Kategorisi

  • Türkiye'nin Demokratikleşmesi | Etnik-Dini Kesimler Üzerinden Değişimin Analizi
   Herkesin yıprandığı, herkesin kaybettiği ve büyük bir enerjinin heba edildiği tarihsel bir arka plana rağmen kalıcı barış ve ülke demokrasisinin güçlenmesi noktasında hâlâ ümidini kaybetmeyen ve katkı sunmaya hazır büyük ...

   Yazar: Zelal Kızılkan Kısacık (Yazar), Hakan Samur (Yazar)
  • Egemenlik Üzerine Yazılar
   Egemenlik, yaklaşık dört asırdan bu yana siyasetin ve yönetim ilişkilerinin odağında bulunan bir kavram olarak önemini ve güncelliğini korumaktadır. Nitekim hem Soğuk Savaş sonrası gelişmelerin analizinde hem de ulusal devletlerin ...

   Yazar: Reyhan Sunay (Yazar)
  • CHP'nin Laiklik Politikası 1946-1950 Konya Örneği
   İnceleme konumuz olan çok partili dönemin başlarında, CHP'nin laiklik politikasındaki değişimde Konya'nın etkisi dikkat çekicidir. CHP Konya İl Başkanı'nın 1950 genel seçimlerinde, genel merkeze sunmuş olduğu teklifler içinde, seçmenden oy ...

   Yazar: Ömer Akdağ (Yazar)
  • Din Süreçlerinde Gerileme
   Aydınlanmadan beri din süreçleri dümdüz, kırıksız bir ilerleme çizgisi şeklinde hikaye edilmektedir. Buna göre totemizm, animizm ve paganizm gibi pratiklerle başlayıp tektanrıcılıkla devam eden bu gelişmenin bir yerinde insanlar nihayet, ...

   Yazar: Gürbüz Bahadır (Yazar)
  • İslam Hukukunda İnsan Hakları ve Eşitlik
   Günümüz Türkiye'sinin sorunlarını çözerek açılım siytasetini sağlayacak değerlerin besleneceği kaynak insanca yaşamayı garanti eden insan hakları olgusudur. Cumhuriyet'ten bu yana ülkenin en büyük sorunu etnik değil demokratik özgürlüklerdir. İlahi kaynaktan ...

   Yazar: Mustafa Yayla (Yazar)
  • Konya'da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919)
   Osmanlı modernleşmesinin bir amacı da disiplinli, okur - yazar, devletin resmî ideolojisi ile barışık bir toplumun değişimi sağlanmadan modernleşmenin başarılamayacağı anlaşılmıştı. Bunun için taşrada eğitimin yaygınlaştırılmasına çalışıldı. Araştırmada eğitimin, toplumu ...

   Yazar: Kerim Sarıçelik (Yazar)
  • Hukuk Toplum Siyaset Üzerine Söyleşiler
   Bu kitap, hukuk, toplum ve siyaset kurumları arasındaki karmaşık ilişkilerden kaynaklanan sorunların bir kısmına değinmek üzere, yazarın daha önce başka yerlerde yayınladığı bazı yazılarla son yıllarda çeşitli bilimsel toplantı ve ...

   Yazar: Ali Şafak Balı (Yazar)
  • Seyyid Hüseyin Nasr'a Göre Gelenek ve Modernlik
   Seyyid Hüseyin Nasr açısından gelenek, dinî nitelikte olan ve onun tüm yönlerini kapsayan hatta bizzat dinin tam kendisine karşılık gelendir. Yeri geldiği zaman sünnet, yeri geldiği zaman tasavvuftaki silsileye tekabül ...

   Yazar: Erol Sungur (Yazar)
  • Türkiye Yezidiler Bibliyografyası
   Bu çalışma, Türkiye'de Yezidileri konu alan hemen her türlü bilginin künyesinin verilmesi ve tanıtılmasından oluşmaktadır. Bu haliyle çalışma, Yezidiler hakkında yapılan çalışmaların dönemsel yoğunluğu ve içeriğinin görülmesini kolaylaştıracaktır. Türkiye'de dini ...

   Yazar: Ahmet Taşğın (Yazar)
  • Avrupada İslam: Gurbette Müslümanlar ve Türkler
   Artık Avrupa'da dördünce nesil Türkler yaşıyor. Artık müslümanlar sadece göçmenlerden değil, bizzat Avrupalı'ların kendilerinden oluşuyor. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin yapıları da değişiyor. Göçmen veya gurbetçi olarak gördükleri insanlar artık kendi ülkelerinin ...

   Yazar: Cemil Şahinöz (Yazar)
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi