Kitap Ara

  Sosyoloji Kategorisi

  • Dindarların Para İle İmtihanı
   Holding tecrübesi, modernleşme süreci boyunca dindar müslümanların zihniyet dönüşümünün iktisadi alandaki somut bir göstergesidir. Geleneksel dönemde "mal ömrün huzur ve asayişi içindir, ömür mal cemeylemek için değildir" anlayışıyla her türlü ...

   Yazar: Kübra Küçükşen (Yazar)
  • Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler
   Bugün hemen her kentin sokaklarında Suriyelileri görmek ya da hemen her gün gazete ve televizyonlarda Suriyelilerle ilgili bir habere rastlamak mümkün. Türkiye'nin Suriye konusunda izlediği dış politika tercihlerine ilişkin tartışmalardan ...

   Yazar: Ahmet Koyuncu (Yazar)
  • Hastanede Dini Hayat
   Modern zamanlarda dinin insan toplumlarından silinip gideceği yönündeki varsayımlar gerçekleşmemiş ve din, XX. yüzyılda da hayatın merkezindeki olgulardan biri olmuştur. Bu nedenle, modern dünyada da din hala tartışmaların odağındaki yerini ...

   Yazar: Arif Korkmaz (Yazar)
  • Küresel Bilgi Teknolojileri ve Toplumsal Değerler
   Küresel bilgi teknolojileri olarak tanımlanan, kablo ve uydu yayıncılığını içeren televizyon ile internetin toplumların çeşitli alanlarıyla ilişkileri ve bu alanlara etkileri araştırma konusu olmaktadır. Bu çalışmada küresel bilgi teknolojilerinin toplumsal ...

  • Siyasal Katılımın Soslojik Analizi
   Siyasal katılım oy vermeden, siyasal parti liderliğine kadar geniş bir siyasal davranışı kapsamaktadır. Siyaset artık politikacıların mesleği olmaktan çıkmış ve kitle iletişim araçları ile birlikte seçmenler bilinçlenerek siyasette aktif rol ...

   Yazar: Ahmet Burak Kahraman (Yazar)
  • Çokkültürlü Vatandaşlık
   Modernleşme sürecinin sonuçlarından biri olan "ulus-devlet" modeli, insan hakları, azınlıklar, çokkültürlülük ve çokkültürlü vatandaşlık tartışmaları ile günümüzde ciddi anlamda sarsılmaya başlamıştır. Bu tartışmalar, homojen olmayan toplumlarda, söz konusu farklılıkların eşitlik ...

   Yazar: Ertan Özensel (Yazar), Mazhar Bağlı (Yazar)
  • Suriye'de Liberalleşme Hareketleri ve Sivil Toplum Örgütleri
   Sivil toplum, tartışılması zor konulardan biridir. Zira üzerinde ortak bir kanıya varılmış tanım bulmak zordur. Batı toplumlarının tarihsel süreçleri ve tanımlarıyla hareket edilmekte ve akademik camiada sivil toplum çalışmalarında Batılı ...

   Yazar: Özgür Sarı (Yazar)
  • Gençliğin Dini ve Sosyal Değerleri
   İnsan eylemlerinin arka planında, sosyologların kognitif dünya adını verdikleri bilgi, inanç ve değerler yapısı yer almaktadır. Beşeri davranışları diğer canlılarınkinden ayıran en önemli özellik de bu olmalıdır. Değer bu alanın ...

   Yazar: Mustafa Aydın (Yazar)
  • Dünya Görüşü Bilim ve Ekonomi
   Dünya görüşüyle, ekonomi arasında yakın bir ilişki olması gerektiği konusunda insanlar öteden beri hemfikirler ve hiçbir zaman da bundan kuşku duymadılar. Bu ilişkiler 19. yüzyıl sürecinde tarihsel yöntemin temel sorunu ...

   Yazar: Werner Sombart (Yazar)
  • Şehirleşme ve Din
   Son birkaç yüzyıl içerisinde, Batı'da başlayan ve etkileri giderek bütün dünyayı saran yeni medeniyetin gerçeklikleri, dünyanın öteki toplumlarını olduğu gibi, modern dönemin Türk toplumunu da öylesine derinden etkilemiş ve köklü ...

   Yazar: Celaleddin Çelik (Yazar)
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi