Kitap Ara

  Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları Kategorisi

  • Özne | Özel Sayı ARİSTOTELES
   Unesco 2016 Aristoteles Yılı - Aristoteles 2400 Yaşında Aristoteles: Yaşamı, Yapıtları ve Felsefesi / H. Nur Erkızan Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı / Ioanna Kuçuradi Aristoteles'in Metafizik'inde Teoloji ve Ontoloji / G. Patzig ...

   Yazar: Hatice Nur Erkızan (Editör)
  • Özne | 26. Kitap TÜRKİYE'DE FELSEFENİN YÜZYILI
   TÜRKİYE'DE FELSEFENİN YÜZYILI: ÖNCELER, ŞİMDİLER, SONRALAR Türkiye'de Felsefe Tercümelerinin Yüzyılı: 'Sokrat Eczanesi'nden 'Eflâtun Külliyatı'na | Birdal Akar Osmanlı Felsefe Çalışmaları Hakkında Ali Utku ile Söyleşi | Sadık Erol Er Türkiye'de Felsefenin Geleceği ...

   Yazar: Betül Çotuksöken (Editör)
  • Özne | 27. Kitap HEGEL
   Öz-Bilinç: Arzu ve Tanınma | Serkan Günay Hegel'in Tinin Fenomenolojisi'nde Ölüm ile Olumsuzlama İlişkisi: Kojève'in Okuması Işığında Ölümün Merkeziliği Sorusu | Maya Mandalinci Bir Biçim Sorunu Olarak Hegel'in Saltık Bilgisi | Erdem ...

   Yazar: Çetin Türkyılmaz (Editör)
  • Özne | 28. Kitap MARX
   Marx'ın Materyalist Tarih Kavrayışı ya da Tarih Ontolojisi | Engin Delice Geleneksel Ontolojinin Aşılması | Jindrich Zelený Marx ve Bilincin Diyalektiği | Türker Armaner İkinci Feuerbach Tezi ve Marksçı Diyalektik Felsefenin "Nüvesi" Üzerine ...

   Yazar: Doğan Göçmen (Editör)
  • Özne | 29. Kitap STOA FELSEFESİ
   Stoa | Tan Doğan Stoa Ahlakı | Afşar Timuçin Enkheiridion, 1-23 | Epiktetos - Çev. C. Cengiz Çevik Erken Dönem Hıristiyanlık'ta Stoacılık ve Aziz Paul | Fatih Mehmet Berk Erken Dönem Stoa Düşüncesinde ...

   Yazar: Hatice Nur Erkızan (Editör)
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi