Kitap Ara

  Ekonomi,İşletme,Yönetim Kategorisi

  • Japon İşletmeciliği ve Japonya Pazarına Yönelik Bir Uygulama
   Bu kitapta, kalite yaklaşımlarını ilk kez batılı araştırmacılar tarafından benimseyen, öğrendikleri kalite uygulamalarına kültürlerini de ilave ederek başarılarını dünyaya tanıtan, gelişen dünyaya ayak uyduran ve hatta dünyanın kendilerini takip etmesini ...

   Yazar: Mete Sezgin (Yazar)
  • Yönetim ve Mizah
   Geçtiğimiz yüzylda akademik dünyada yönetim, örgütler ve bürokrasi üzerine bıkkınlık verecek kadar fazla makale ve kitap kaleme alınmış, örgütlerin işleyişleri pek çok araştırmacı tarafından ciddiyetle incelenmiştir. Öte yandan gerek özel ...

   Yazar: H. Bahadır Akın (Çevirmen)
  • Örgüt ve Bürokrasi
   "Organizasyonların içinde doğuyor, organizasyonlarca eğitiliyor ve çoğumuz hayatımızın büyük bölümünü organizasyonlar için çalışarak geçiriyoruz." Bürokrasi, Weber tarafından ideal anlamda bir örgüt ve yönetim biçimi olarak geliştirilen, ancak çoğumuz için günlük hayatımızda ...

   Yazar: H. Bahadır Akın (Çevirmen)
  • Sosyal Sermaye Yönetimi
   Ağ Yönetimi Stratejik Yönetim Entelektüel Sermaye Yönetimi Yetenek Yönetimi Örgütsel Ağ Haritası Yapısal Boşluklar Sinerji Yaklaşımı

   Yazar: Cihat Erbil (Yazar)
  • Çokuluslu Şirketler | Global Sermaye ve Global Yatırımlar
   Globalleşen dünyada en önemli ekonomik aktörlerden biri haline gelen çokuluslu şirketler birden fazla ülkede kazanç sağlayıcı iktisadi faaliyetlerde bulunan ve uluslararası üretimde bulunan firmalardır. Günümüzde, dünyanın farklı bölgelerinde yaklaşık 61 bin ...

   Yazar: Coşkun Can Aktan (Yazar)
  • Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi
   Enhles'ın yaklaşımına göre "devletin temel bir özwlliği, halk kitlelerinden ayrı bir kamu gücü " olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, "üretim yeteneğindeki artışın sonucu olarak, toplumsal yaşamın gitgide büyüyen karmaşıklığı karşısında toplum ...

   Yazar: Veysel Eren (Yazar), Mehmet Özel (Yazar)
  • IMF Politikaları ve Türkiye
   İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya ülkeleri Doğu ve Batı blokları şeklinde iki farklı kutba bölünmüşlerdir. Bu iki kutup kendi içlerinde ekonomik ve siyasi güçlerini koruyabilmek ve bu anlamda karşılaştıkları sorunlara ...

   Yazar: Doğan Uysal (Yazar)
  • Türkiye'de Piyasa Ekonomisi ve Ekonomik Özgürlükler
   Ülkelerin kalkınmasında etkili olan pek çok faktör vardır. İktisat politikaları ve seçilen kalkınma modeli, ekonomik gelişim süresi içinde önemli yere sahiptirler. Liberal ekonomik sistemin benimsenmesi durumunda piyasa ekonomisinin işlerlik kazandırılması ...

   Yazar: Doğan Uysal (Yazar)
  • Rekabet Çağında Pazarlamatik Yönetişim
   Yazarın Özel ve Kamu sektöründe çok sayıda satış rekabet satış gücü yönetimi satışta işte mülakatta beden dili grafoloji kişisel ve kurumsal imaj konularında eğitim ve danışmanlıkları bulunmaktadır. Yazarın bu kitabın haricinde ...

   Yazar: F. Atıl Bilge (Yazar)
  • Kamu Kurumları ve Kalkınma Ajanslarında İç Kontrol Sistemi ve Akreditasyon
   Kitap Kamu iç kontrol standartlarını uygulama önerileri ile somutlaştırmakta pratik ekleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kalkınma ajanslarının bütün düzeylerdeki yönetici ve çalışanlarına , müfettiş, denetçi, ve iç ...

   Yazar: M. Serdar Erbaş (Yazar)
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi