Kitap Ara

  Kişisel Gelişim-Aile-Çocuk Kategorisi

  • İletişimin Derin Sularında...
   "Görünmez Kaza" dediğimiz olguların hemen ilk sırasında hiç kuşku yok ki "İletişim Kazaları" yer alır... Başımıza geldiği, daha doğrusu farkına vardığımız zaman işin işten geçmiş olduğu kazalardır "İletişim Kazaları." Hattâ ...

   Yazar: Erdinç Yücel (Yazar)
  • Beynin Öğrenme Gücü
   Günümüzde dünya, ekonomik, bir anlamda da siyasal ve kültürel bir küreselleşmeye doğru gitmektedir. Küreselleşmeyle birlikte zaman, mekân ve uzaklık kavramları değişim geçirmekte, ulusal kültürün diğer kültürlerle bağlantısı artmakta, ulusal ölçekte ...

   Yazar: Musa Gürsel (Yazar)
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi