Kitap Ara

  Eğitim Bilim Kategorisi

  • Öğretmenim Lütfen Bu Kitabı Okur musun!..
   Bu kitap öncelikle bilgi bankanıza ilave yapmak için değil, duygu ve düşünce bankanızı zenginleştirmeniz için yazılmıştır. En başta gelen amacım öğretmen olarak seçeneklerimizi artırmak, gelişmek ve değişmek için size fırsatlar ...

   Yazar: Hasan Yılmaz (Yazar)
  • Rehberlik
   Sizlere eğitimin tanımını ezberlettiler eminim. Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ilkinde eğitiminin tanımının ne olduğunu öğrendiniz. Şimdi o tanımı hatırlayıp, bir de o tanımın ana fikrinden hareket edelim: "İnsanın davranışlarında kendi ...

   Yazar: Ömer Üre (Yazar), Hasan Yılmaz (Yazar)
  • Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
   Eğitim birey davranışlarının değişme sürecedir. Bu sürecin okulda, planlı ve programlı olarak yürütülen boyutu bireyin öğretimini oluşturur. Öğretim, eğitim amaçları doğrultusunda davranış değiştirme ya da yeni davranışlar oluşturma için öğrencilere ...

   Yazar: Ali Murat Sümbül (Yazar), Hasan Yılmaz (Yazar)
  • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
   Öğrenci başarısının güvenilir yöntemlerle ölçülmesi en başta eğitimin verimini artırma yönünden önemlidir. Okullarımızda uygulanan ölçme ve değerlendirmeye ilişkin faaliyetlerin önemli ölçüde yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu durumun önemli sebeplerinden biri, hizmet ...

   Yazar: Hasan Yılmaz (Yazar)
  • Sınav Sınav Dediğin
   Beyin ile ilgili yapılan araştırmalar eğitimciler tarafından da oldukça yakından izlenmektedir. Son yıllarda nöroloji alanında elde edilen bulgular, teorik anlamda eğitime büyük katkılar sunmuştur. Bu bulguların yorumlanıp eğitim alanında kullanılmasında, ...

   Yazar: Battal Odabaşı (Yazar)
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kitabı; öğretmenler ve öğretmen adayları için hazırlanmış temel bir kaynaktır. Gerek okul rehberlik faaliyetlerinde görev alan öğretmenler ve gerekse de öğretim sürecinde yer alacak öğretmen adaylarına ...

   Yazar: Didem Sözen (Yazar), Mustafa Yalçın (Yazar), Battal Odabaşı (Yazar)
  • Eğitim Psikolojisi
   Eğitim öğrenciyi tanımakla başlar. Bir öğretmen öğrencilerini zihinsel, bedensel, duygusal, törel pek çok yönden yeterince tanımadan asla "öğrencilerinin öğretmeni" olamaz. Öğrenciler, öğrenen birer makine değildir ve her öğrenci diğerinden farklıdır. ...

   Yazar: Coşkun Arslan (Yazar), Erdal Hamarta (Yazar), Hasan Yılmaz (Yazar)
  • Aile Huzur ve Mutluluğu İçin 9S
   Modern zamanların aile üzerindeki en derin etkisi,birlik duygusunu zedeleyerek aile bağlarını gevşetmesidir.Ekonomik özgürlüğe sahip aile bireylerinin,hayatlarını dilediğince sürdürebilen bağımsız insanlar olma iddiasıyla birbirlerinden uzaklaşması,modern toplumların en acı tecrübelerindendir.Oysa aile bireyleri ...

   Yazar: Cemil Paslı (Yazar)
  • Siyaset Bilimine Giriş | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için
   Siyaset Bilimine Giriş dersi; sosyal bilgilerin en heyecan verici güncel derslerinden birisidir. Sosyal Bilgiler Eğitimi programını hazırlayanlar, başarılı bir bütünlük sağlamışlar, dersler, konular birbirini takip eden, destekleyen ölçüdedir. Genel olarak ...

   Yazar: Ünal Şimşek (Yazar), Kenan Arıbaş (Yazar)
  • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
   Bu kitap, "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi" alanındaki temel ilkeleri tanıtmak, kuram ve uygulama ilişkilerini açıklamak, yöneticiye alacağı kararlarda ışık tutmak, yetki ve sorumluluğunu kavratmak ve eğitim kurumunda yapılması ...

   Yazar: Musa Gürsel (Yazar)
  © 2017 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi