Kitap Ara

  Konya Kitaplığı Kategorisi

  • Konya'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Mümtaz Bahri Koru.
   * Bu çalışmayla Konya'nın jeopolitik önemi ve Milli Mücadele yıllarındaki konumu anlatılmıştır. * Konya'nın Milli Mücadele yıllarında çıkan olaylarla anılmasının yanlış bir algı operasyonu olduğu, gerçekleri yansıtmadığı; arşiv belgeleri, hatıralar, gazeteler, ...

   Yazar: Meşkure Yılmaz (Yazar)
  • Konya'da Modern Eğitim Kurumları (1869-1919).
   Osmanlı modernleşmesinin bir amacı da disiplinli, okur - yazar, devletin resmî ideolojisi ile barışık bir toplumun değişimi sağlanmadan modernleşmenin başarılamayacağı anlaşılmıştı. Bunun için taşrada eğitimin yaygınlaştırılmasına çalışıldı. Araştırmada eğitimin, toplumu ne ...

   Yazar: Kerim Sarıçelik (Yazar)
  • Cumhuriyet Sonrası Konya'daki Milli Şirketler ve Bankaların Faaliyetleri.
   II. Meşrutiyet öncesi Konya ticaret tekniğinde, Konyalı Türkler, sermaye hareketi ile iş hareketini zamanında düzgün ve sağlam şekilde akort edemediklerinden şehirde, bu alandaki faaliyetlerde azınlıklar ile yabancılar boy göstermekteydiler. Hâlbuki ...

   Yazar: Ahmet Atalay (Yazar)
  • Meşrutiyetten Cumhuriyete Konya'da Kurulan Milli Şirketler ve Milli Bankalar.
   I. Dünya Savaşı'ndan şüphesiz en çok zarar gören Osmanlı'dır. Bu ortamda Konyalı tüccar, dağınık sermayeyi derlemek adına özellikle 1917-1918 döneminde yoğun bir şirketleşme hareketliliği içindedir. Her ne kadar bundan maksat ...

   Yazar: Ahmet Atalay (Yazar)
  • Konya Atatürk Evi.
   Konya Atatürk Müzesi, Konyalılara Büyük Önder Atatürk'ün hediyesidir. O'nun Konya ve Konyalıya verdiği önemi hepimiz biliriz ve Konya için söyledikleri, "Konya benim dedelerimin öz vatanıdır" "Konya, asırlardan beri tüten bir ...

   Yazar: Ahmet Atalay (Yazar)
  • Kore Savaşı ve Konyalılar.
   21. yüzyılda Koreliler ve ülkeleri, menfaatleri buralarda olan ülkelerin yanı sıra komşuları tarafından da sürekli tehdit edilmişlerdir. Bu emperyalist ülkeler, kardeş Kore halkını bir birlerine düşürüp düşman olmalarını sağlamışlar ve ...

   Yazar: Ahmet Atalay (Yazar)
  • Bozkır Kazası Vakıfları (XV. - XX. Yüzyıllar).
   Bozkır kazasındaki vakıfların incelendiği çalışmada; zaviyeler, camiler, mescitler, hanlar, köprüler, mektepler ve medreseler XV. yüzyılın son çeyreğinden XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar takip edilmeye çalışılmıştır. Kişinin mülkünü, canlıların çeşitli ihtiyaçlarını ...

   Yazar: Hamit Şafakçı (Yazar)
  • Belviran Kazası | Tarihçesi ve Sosyokültürel Yapısı.
   İç Anadolu'nun güneyinde, Orta Toroslar'ın kuzey eteklerinden itibaren yükseltinin nispeten azaldığı dağlık bir coğrafyada yer alan Belviran Kazası'nın içinde bulunduğu sahanın adı Eski Çağ'da İsauria idi. Roma ve Bizans'ın ardından ...

   Yazar: Güler Silay (Yazar)
  • SİLLE
   Daha önce yayınlanan bazı araştırmalarda Sille bir Rum köyü olarak tarif edilmiştir. Gerçekten Sille bir Rum köyü müdür? Sillede yaşayan gayrimüslimler etnik olarak Helen ırkından mıdır? Karamanlı Ortodoks Türkler içinde ...

   Yazar: Barış Sarıköse (Yazar)
  • Toprak ve Gelenek (Konya Dağ Köyleri)
   "Şubat ortalarından itibaren işler artmaya, koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlar varsa kuzulamaya başlarlar. Nisanda bahçe, bağ işleri çıkar. Mandalların hazırlanması, bağların bellenmesi gerekir. Yayla zamanı yayladaki bütün işler kadının üzerindedir. ...

   Yazar: Zeki Oğuz (Yazar)
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi