Kitap Ara

  Orhan Türkdoğan Kitaplığı Kategorisi

  • Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler
   "Türk toplumunun, günümüz dinamik yapılaşmasından biri de, gözlendiği üzere, aşiret-kabile yapılaşmaları ve bunların Zaza-Kürt biçiminde algılanmaları gerçeğidir. Bu oluşum, Parlamentoda, iletişim organları ve akademik çevrelerde her vesile ile gündeme gelmekte, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Tarihinin Sosyolojisi
   Üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldıkta, ikisi arasında İnsanoğlu yaratılmış, insanoğlu üstüne, soyumun atası: Bumin Kağan, İstemi Kağan taht'a oturmuş.O'nlar Kağan oldukta, Türk Budun'a (ulusuna) yurt kazanıp Türk yöresini ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Kemalist Sistem ve Sosyo-Kültürel Yapısı
   Kemalist sistem, Cumhuriyeti kuran, asker kökenli bir devlet adamının sosyolojik görüş, düşünce yapısı ve olaylara yönelik bakış açısının bir yansımasıdır. Bu nedenle sistem, günümüzde ileri sürüldüğü gibi bir ideolojinin ötesinde, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunun Birliktelik Kimliği
   Türk toplumunun jeo- stratejik yapısı, etnisiti-azınlık ayrışımına veya federasyona yönelik bir konfigürasyona asla müsait değildir. Toplum sistemi üniter yapısına yönelik sahabet kültürünü koruyucu dinamizminden de asla uzak kalamaz. Siyasal Kürtçülük ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüzde Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler
   "...Sadece para kazanmak yeterli değildi, insan bir mekanik varlık olamazdı. Yaşamak da gerekiyordu. İnsanlar kitleler halinde Boğaz'a, Çekmece Gölü'ne Yalova sahillerine koşuyordu. Yeni şatolar, kışın kayak ve benzeri sportif eğlenceler, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Osmanlı'dan Günümüze Türk Toplum Yapısı
   Türk sosyolojisinin önemli bir dinamik alanını oluşturan yapısal araştırmalar, gün geçtikçe kültürel alanda yerini ve rolünü almaktadır. Okuyacağınız bu araştırma, tamamen gelenekli Türk toplum yapısının -Osmanlı'dan günümüze- yönelik temel sorunlarının ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüz Türk Toplumunda Doğu-Güneydoğu ve Kabile-Aşiret Yapısı
   Kabile-aşiret kuruluşlarının varlık alanları, Türk kültürünün tarihsel değerler sistemidir. Günümüz Anadolu, Balkan ve Yakın Orta Doğu yöreleri toplum yapılarının alt kimlikleri tümü ile Asyatik kökenli, Türkmen boylarıdır. Bunların belirli kısımları ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Toplumsal Kök Paradigmalarımız
   ABD'nin Tennessee Valley of Administration (TVA) modeli veya Rusya'nın Novosbrisk Üniversiteleri örneğinde gözlediğimiz etnisite ayrışımı, zenginlik- yoksulluk sorunları ve benzeri sosyal patlamalara karşı uyguladıkları akademik öncülüğe ağırlık veren bölgesel kalkınma ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Günümüz Toplum Yapısı ve Sorunlarımız
   Şu anda bir tayf analizi yapmak gerekirse, Türk toplum yapısı "Büyük Değişme " içindedir. Dün toplum düzenini sağlayan norm ve değerler, bugün yerlerini yeni oluşumlara terk etmek durumda kalmıştır. Belirttiğimiz gibi, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Ziya Gökalp ve Sosyolojik Düşünce Sistemi
   "Gökalp Sosyolojisi, asgari 500 yıldan beri kimliğini yitirmiş bir topluma, bir yanda ulus-devlet olmanın, öte yandan da Kemalist sistemle birliktelik sağlayarak kimliğimizi kazanmanın yolunu açmıştır. Ülkemiz, şu anda Avrupa Birliği sürecinde ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi