Kitap Ara

  Orhan Türkdoğan Kitaplığı Kategorisi

  • Toplumsal Yapı ve Sağlık-Hastalık Sistemi
   Sağlık - hastalık siteminin toplumsal boyutları, Türk sosyoloji geleneğine henüz bilimsel nitelikleri ile yorumlanmış değildir. Sağlık - Hastalık olgusu, ilk kez, ABD'de 1960'lardan itibaren sosyolojik ve antropolojik bakış açıları ile ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Terör ve Şiddet Sonrası Güneydoğu
   Türk toplum arenasında, Doğu-Güneydoğu yöremiz etnisiti kimliği, sosyo-ekonomik yapısı ve jeo-politik paradigması ile kendine özgü bir düzeni ortaya koymaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin bölgesel yapılaşmasında yöre, üzerinde önemle durulması gereken bir ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplum Sistemi ve Yapısal Sorunları
   Türk toplum yapısı, bir yanda AB süreci çizgisinde Batı norm ve değerleriyle temas sağlarken, öte yanda gelenekli İslam ülkeleri ve antik uygarlık kökenlerinin temsilcileriyle bir bağlantı içindedir. Artık uygarlıkların çatışması, ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Türk Toplumunun Kurumsal Yapısı
   Gerek Cumhuriyet öncesi, gerekse Cumhuriyet sonrası, modernleşme sürecinden tutunuz da ideolojik farklılaşmalara varıncaya kadar ortaya çıkan tarihsel oluşumda patrimonyal devşirme güçlerinin etkin rolleri olmuştur. Cumhuriyet sonrası ideolojik alanda ortaya çıkan ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  • Erzurum ve Çevresinde Sosyal Değişmeler
   Bu araştırmamız, Doğu Bölgemizin kök-paradigmasını oluşturan Erzurum ve çevresi Sosyo-Kültürel kimlik yapısını incelemektedir. İlk kez, Erzurum temel konfigürasyonu oluşturması kaydı ile, Kars ve Erzincan komşu illeri ile olan toplumsal ilişkiler ...

   Yazar: Orhan Türkdoğan (Yazar)
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi