Kitap Ara

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları Kategorisi

  • Ebu'l-Alâ El-Ma'arrî
   "Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın gücünü yitirdiği ve insanlar arasında fikir kargaşası meydana geldiği, bunun sonucu olarak da ilim ve bilginin olağanüstü ilerlediği bilinmektedir. ...

   Yazar: Rızaeddin bin Fahreddin (Yazar)
  • Hikmet-i Târîh | Tarih Felsefesi
   "Görünür âlemde zuhura gelmiş olup, geçen günlerin tecrübesiyle öğrenilen hadiselerin bilinmesine tarih bilimi adı verilir. İnsan aklının cevelânından meydana gelen zihnî işlemlerin semeresi olan bilgiye özellikle felsefe denir. İnsanın kendi ...

   Yazar: Ahmed Vefik Paşa (Yazar)
  • İlim ve İrâde: Mâddiyyûn Mezhebinin Reddini Muhtevîdir
   İlim ve İrade: Materyalist Öğretinin Reddini İçerir "Maalesef şunu da arz edeceğiz ki, son zamanlarda, yani Avrupa ile ilişkilerimizin arttığı günlerden beri diyanete kayıtsız bir gözle bakan pek çok Müslümanlar ortaya ...

   Yazar: Emin Feyzi (Yazar)
  • Voltaire | Ahmed Midhat
   "İşte bu mülahazalar neticesinde ben, bizde bir Voltaire'e ne dince ne siyasetçe lüzum görülmeyeceğine kaniyim. Bu halde bence Voltaire'in olanca önemi halkın eğitiminden ve maaarif nurlarıyla cihanın gözlerini süsleyerek, insan ...

   Yazar: Ahmed Midhat (Yazar)
  • Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi
   "Nietzsche'nin mesleğini belirlemek için eleştirmenler arasında birçok mücadele ve tartışmalar cereyan etmiş; bazıları onu bir şair, bazıları da bir düşünür gibi değerlendirerek eserleri ve şahsı hakkındaki incelemeleri o suretle yürütmüşlerdir. ...

   Yazar: Memduh Süleyman (Yazar), Ahmed Nebil (Yazar), Baha Tevfik (Yazar)
  • İslâm Feylesofu İbn Rüşd
   "Frenklerin övünerek itiraf ettiklerine göre, Avrupa'daki cehâletin kökünden kalkmasına ve her tarafa, hatta mağaralarda yaşayan insanlara varıncaya kadar ilim güneşinin nüfuz etmesine en birinci sebep, hakîm İbn Rüşd'ün telkin etmiş ...

   Yazar: Rızaeddin bin Fahreddin (Yazar)
  • Alzire
   ALZIRE Lima Beldesinde Gusman'ın Sarayında Meydana Gelen Hadise KİŞİLER Gusman (Peru Valisi) Alvarez (Gusman'ın Pederi) Zamore (Potoze'un bir bölgesinin hükümdarı) Alzire (Montèze'in kızı) Céphane (Alzire'in arkadaşı) Sedar (Diğer arkadaşı) Metran (Bir asker) Konuşacak bir Amerikalı, İspanyalılar, Diğer Amerikalılar ve Subaylar Sadeleştiren ve Yayına ...

  • İnsânın Menşe'i Nesl-i Beşer | İnsanın Kökeni, Beşer Nesli
   "Kardeşim Ahmed Nebil tarafından tercüme olunan bu kitaba bir önsöz yazmaya mecbur kaldığım dakikada ne kadar büyük bir sıkıntıya düştüğümü tarif edemem. Çünkü bir kitaba önsöz yazmak demek az çok ...

   Yazar: Ahmed Nebil (Çevirmen), Ernst Haeckel (Yazar)
  • Feminizm Âlem-i Nisvân | Feminizm: Kadınlar Alemi
   "Günümüzde mevcut şeylerin kadim kökenlerini görmek iktidarı gözlerinde bulunmayan kıt görüşlüler feminizmin hassas ve insaflı kelimelerini, günümüz İslâm toplumlarının yaşamında bulamamakla, niçin mazilerde aramıyorlar? Doğu ve Batı'nın kadın üzerindeki manevi dönüşümlerini ...

   Yazar: Odette Laguerre (Yazar), Baha Tevfik (Çevirmen)
  • Schopenhauer'ın Hikmet-i Cedîdesi | Schopenhauer'ın Yeni Hikmeti
   İbret Verici Bir Misal "Biçare Beşir Fuad'ın geçtiğimiz günlerde aziz canına kıyması işte böyle Schopenhauerizm gibi dünyevi insanlık şartları ile asla tatbik kabul edemeyen hikmetler neticesidir. Yakında Beşir Fuad başlığıyla işbu ...

   Yazar: Ahmed Midhat (Yazar)
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi