Kitap Ara

  Tarih Kategorisi

  • Son Müderris Musa Kazım Efendi
   Baki kalan bu kubbede hoş davranış örnekleri, Müslümanlık yolunda yetiştirdiği bir halkın nesilden nesile onu yad etmeleri, Müslümanlığı yaşamanın en sıkıntılı günlerinde elinde adeta bir ateş tutar gibi dinin öğretilerini ...

   Yazar: Mehmet Azimli (Yazar)
  • Konya Darülkurraları
   Konya, Orta Anadolu'nun en eski Türk kültür merkezlerinden biridir. Daha Türkiye Selçukluları'ndan itibaren birçok eğitim kurumu inşa edilmiş; XX. yüzyılın başlarında bunların sayıları yüzlere baliğ olmuştur. Bu eğitim kurumlarının en ...

   Yazar: Yusuf Küçükdağ (Yazar)
  • Halifelik Tarihine Giriş | Başlangıcından 9. Asra Kadar
   Bu çalışma, modern dünyada oldukça tartışılan İslam siyaset düşüncesinin odağını oluşturan hilafet kurumu konusunda asırlardır sürmekte olan tartışmalara bir katkı amacını taşımaktadır. Müslümanların siyasi tarihi gözden geçirilirse, tarihi süreçte en ...

   Yazar: Mehmet Azimli (Yazar)
  • Konya Şer'iye Sicili 148 Numaralı Defter
   Konya Şer'iye Sicilleri içinde 148 numaralı defter içerik bakımından diğer defterlerden farklıdır. Bu defterde H. 1264 / M. 1847-1848 yıllarına ait Konya merkezde bulunan mahalleler ile Sahra, Hatunsaray ve Sudirhemi ...

   Yazar: Barış Sarıköse (Yazar)
  • Osmanlı Devleti'nde Şia | Safevi Taraftarlarına Uygulanan Cezai Yaptırımlar...
   Eserin konusunu İtikadî bir mezhep olan Şia'nın Safevî Devleti tarafından siyasallaştırılmasının ardından Osmanlı Devleti'nin bu oluşuma yönelik tavrının değişimi ve bu çerçevede Safevî taraftarlarına uygulanan cezai müeyyideler ve son dönemde ...

   Yazar: Nuran Koyuncu (Yazar)
  • Üstadın Duası -Türkistan Ereni Halife Kızılayak
   Bu çalışma, modern dünyada oldukça tartışılan İslam siyaset düşüncesinin odağını oluşturan hilafet kurumu konusunda asırlardır sürmekte olan tartışmalara bir katkı amacını taşımaktadır. Müslümanların siyasi tarihi gözden geçirilirse, tarihi süreçte en çok ...

   Yazar: Osman Mahdum (Yazar)
  • Ermenek Kazası ve Köyleri Vakıf Eserleri
   Tarihî geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Ermenek, Türkler'in Anadolu'ya gelişinden sonra da önemli bir iskân alanı olmuştur. Özellikle Karamanoğulları Beyliği'ne bir dönem başkentlik yapmış olması, Ermenek'in dinî, eğitim ve sosyoekonomik ...

   Yazar: Mevlüt Eser (Yazar)
  • Anadolu'da Galatlar ve Galatya Tarihi
   Eskiçağın Yunanlı ve Romalı yazarlarının eserlerinde Keltler ve Galler adlarıyla da anılan Galatların asıl yurtları Ren Nehri boylarıydı. Batı Avrupa'nın ilk halkları olan ve Keltçe konuşan Galatlar, Eski Yunanlılar ve ...

   Yazar: Mehmet Ali Kaya (Yazar)
  • Kadirbeyzade Zeki Bey : İkinci Dönem TBMM'de Bir Muhalifin Portresi
   Türkiye'de muhalefet öteden beri hayati bir öneme sahiptir. Muhalefet, yönelttiği eleştiriler ve sunduğu önerilerle iktidarın yönetimini kolaylaştırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iktidara direnmiş, onu şekillendirmiş ve geliştirmiş muhaliflerin ayrı bir önemi ...

   Yazar: Uğur Üçüncü (Yazar)
  • Kıbrıs Eskiçağı ve Jeopolitiği
   Kıbrıs adı politik gündemimize oturduğu zaman, ülkemizin iktidar ve bürokratik elitleri, genel olarak iki disiplinin jargonu üzerinden bir söylem üretmektedir. Söz konusu iki disiplin şunlardır; 1- Dış politika: Bu disiplinde Kıbrıs, ...

   Yazar: Ahmet Gözlü (Yazar)
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi