Kitap Ara

  Edebiyat İnceleme Kategorisi

  • Târîh-i Edebiyât-ı Osmâniyye (Çevriyazı)
   Yayına Hazırlayanlar: Erdoğan Erbay - Yusuf Babür Milletler, tarih boyunca belirli özellikleri ile öne çıkmışlardır. Bazıları tarihi yapmış, bazıları tarihi yaşamış, bazıları ise, hem tarih yapmış hem de tarihi yaşamıştır. Türk ...

   Yazar: Faik Reşad (Yazar)
  • Edebiyatta Bir Motif Olarak İğrenilen Kimlikler
   Sartre bireyinin yazgısını devralan insanoğlunu zorlu bir macera beklemektedir. Önce kendinde-varlık denilen şeyin kabuğunu kıracak, içindeki özü, kendi-için'ini özgür kılacaktır. Geride ise dönüp dolaşıp sığınacağı ne kabuk kalacaktır ne de ...

   Yazar: İnci Aras (Yazar)
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi