Kitap Ara

  Edebiyat İnceleme Kategorisi

  • Tenha Şiirler | Şeyhi'den Şeyh Galib'e 36 Gazel 2000 Beyit ve Mısra
   Divân şiiri için "bir seçkinler edebiyatıdır, saray harcıdır, reaya bilebilmez" kabülü, Ahmet Güner gibi, İskender Pala gibi, Mehmet Kaplan, Mehmet Çavuşoğlu gibi birkaç seçkinin sayesinde artık geçerliliğini yitirmiştir. Urfalı Nâbi'nin ...

   Yazar: Ahmet Güner Elgin (Yazar)
  • Folklor ve Metinlerarasılık
   Yazıya dökülüp metinleştirildikleri andan başlayarak sözlü geleneğin ürünleri bir yeniden kurgulama nesnesi durumuna gelirler. Değişik dönemlerde sanatçılar, yazarlar söz konusu şu ya da bu folklorik bir ürünü yeni bağlamlarda biçimsel, ...

   Yazar: Kubilay Aktulum (Yazar)
  • Gölge Gibidir Geçmiş
   Bu öyküler her ne kadar kurmaca olsa da, gerçek gerçeklikten beslenmişlerdir; yani toplumsal gerçeklere ayna tutulmuş ve aynada görülenler yeniden üretilerek okuyucuya sunulmuştur. Yaşamın anlamını sorgulayan, akışına tanıklık eden bu öyküler, okuyucuda bir iç hesaplaşmaya yol ...

   Yazar: Yılmaz Özbek (Yazar)
  • Türkçe-Farsça İlişkileri | Türkçenin Farsça Üzerindeki Etkilerine Dair Bir İnceleme
   "Çomak be-çolak daden"... Türkçeyi iyi bilen birinin üç aşağı beş yukarı anlamını tahmin edebileceği bu söz öbeği Farsça bir deyimdir. Türkçenin, Arapça ve Farsçanın gölgesi altında kalmış, tabiri caizse kendi ...

   Yazar: Mustafa Balcı (Yazar)
  • Dostoyevski Mektuplar
   "Kendim mektup almayı seviyorum ama bizzat mektup yazmayı imkânsız ve hatta saçma buluyorum: Kendimi mektupta ifade etmeyi beceremiyorum.(...) Eğer cehenneme gidecek olursam bana kesinlikle günahlarımın kefareti olarak günde en az ...

   Yazar: Fyodor Dostoyevski (Yazar)
  • Fabl ile Eğitim
   Günümüz açısından bakıldığında fabl, içerisinde bitki ve diğer cansız varlıkların yanında genellikle hayvanların insanlar gibi davranıp konuştuğu küçük öyküleri, şiir ve düzyazı halinde sunan bir türdür. Hemen her yerde karşılaşılabilecek ...

   Yazar: Fatih Tepebaşılı (Yazar)
  • Gece Yarısı Öyküleri
   Süslü kağıda özene bezene "Karıcığım" yazabildi. "Sana hasretim mi yazmalıydı, yoksa seni çok seviyorum mu?... bilemiyordu. Oynamaktan kirlenen kağıdı buruşturup attı ortalığa. İkinci kağıda geçirdi "Karıcığım"ı. Onu da atmak zorunda ...

   Yazar: Hasan Coşar (Yazar)
  • Gölgeli Sokağın Şiirleri
   ...Ve hemen anlıyorsunuz ; Kâmil Uğurlu bizim şiirimizi yazıyor. Bizim romanımızı,hikayemizi, haysiyetimizi, heybetimizi yakalayamayanlar, ille de şiir sevdalıları "Yüreğimde Yâre Var" seslenişini duymak zorunda. ... Uğurlu, Saint John Perse'i , Blaise Cendrars ...

   Yazar: Kamil Uğurlu (Yazar)
  • Iris Murdoch: Bir Ahlâk Filozofu Olarak Sanatçının Portresi
   Edebiyatta etik ya da kurgusal eserlerin etik okuması, günümüzde etik söyleme önemli katkılar sağlar. Doğru seçim veya eylem gibi meselelerin incelenmesinde etik söylem, kaçınılmaz olarak sanatsal, özellikle edebi örneklere başvurmaktadır. ...

   Yazar: Mukadder Erkan (Yazar)
  • Hasır İzi: Afganistan'dan Anadolu'ya Son Göçün Hikayesi
   Bu kitabı yazmak benim için çok zor oldu. Afganistan'dan başlayarak Pakistan'a, oradan da cennet vatanım Türkiye'ye kadar uzanan maceralı bir hayatın öyküsü bu. Yeri gelidi yaşamış olduğum güzel mazilerime güldüm, ...

   Yazar: Osman Mahdum (Yazar)
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi