Kitap Ara

  Edebiyat İnceleme Kategorisi

  • Ulusal Marşlar ve Kimlikler
   Ulusal marşlar çoğu zaman yasal bir unsur olarak günümüz toplum ve devletlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışmada ulusal marş kavramı öncelikle genel bir bakış açısından ele alınmıştır. Daha sonra özellikle İstiklal ...

   Yazar: Fatih Tepebaşılı (Yazar)
  • Kısa Anlatı Türleri ve Öğretimi
   Öğrencilerden "Yaşasın bugün edebiyat dersi var" ifadesi duyulmak isteniyorsa, geleneksel yöntemlerle edebiyat dersi işlemekten vazgeçilmelidir. Edebiyat dersine zaten mesafeli olan öğrenciye metni dağıtıp, okutup, sonra da metnin içeriksel ve biçimsel ...

   Yazar: Munise Yıldırım (Yazar)
  • Yazınsal Türler
   Bu yapıt, Türk Yazını'nda bir ilk kabul edilebilir. Kuşkusuz, Cevdet Perin gibi değerli bilim adamlarının karşılaştırmalı çalışmaları olmuştur. Ne ki, Dr. Munise Yıldırım'ın bu çalışması, yazın terimleri üzerine yapılmış karşılaştırmalı ...

   Yazar: Munise Yıldırım (Yazar)
  • Duyguların Dili -Bilişsel Dilbilim Açısından
   Dil aracılığıyla insanın ruh halinin bildirilmesine, betimlenmesine olan ilgi son dönemlerde özellikle artmıştır. Duygu bildirimi de bunlar arasında yer almaktadır. Dil, insan yaşamını her yönüyle yansıtma özelliği ile duyguların da, ...

   Yazar: Naile Hacızade (Yazar)
  • Edebi Sanatlar | Eğitimde ve Türkçe Öğretiminde
   Bu eser Eğitim Fakülteleri I. ve II. Kademe İlköğretim Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği için hazırlanmıştır. Bilgi çağı olarak ilan edilen iki binli yılların eğitime getirdiği yeni ...

   Yazar: Mualla Murat Nuhoğlu (Yazar), Serdar Savaş (Yazar), Battal Odabaşı (Yazar)
  • Özbek Türkçesi El Kitabı
   Elinizdeki bu kitap, Özbek Türkçesi ile ilgili alanında tek eser olma iddiasında değildir. Daha önce Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin özelliklerini ele alan bazı eserler yayımlanmıştır. Bu eserlerin kullanılabilirliği veya ...

   Yazar: Rıdvan Öztürk (Yazar)
  • Postmodernizm ve Alımlama Estetiği
   Çağımızın kafası karışık insanının ürettiği, karmaşık ruh yapısının ürünü olan bir yapıtı özümlemek için sınırları belli olan bir kuram çok işe yaramaz. Yapıtın oluşumunda anlık düşüncelerin yaratıcılığı önemli olduğu kadar, ...

   Yazar: Yılmaz Özbek (Yazar)
  • Yazın Eğitimi ile Dil Eğitimi
   Geleneksel yaklaşımlarla, okurun/öğrencinin yazın eğitimiyle ilgili olarak tam bir doygunluğa ulaştığını söylemek bugün çok zor olsa gerek. Yabancı dil eğitimi programlarında amaç, yabancı bir dili uygun metotlarla öğretmek olduğundan, harcanan ...

   Yazar: Melik Bülbül (Yazar)
  • Türkçe Dil Bilgisi ve Kompozisyon Bilgileri
   Türkçe Dil Bilgisi ve Kompozisyon Bilgileri, Türkçe konuşan herkes için temel bir başvuru kitabı olacak şekilde hazırlandı. Dil bilgisi, kelime ve cümle tahlilleri, kompozisyon bilgileri ve imla kılavuzu bölümleriyle bir "başvuru ...

   Yazar: Raşit Keskin (Yazar)
  • 19. Yüzyıl Alman Edebiyatında Türkler
   1789 Fransız ihtilali serpiştirdiği fikirlerle, Osmanlı İmparatorluğunda da etkisini gösterir. Milliyetçilik hareketleri alevlenir. İhtilal sonrası, Osmanlı devleti III. Selim ile Batı'ya açılması politikası takip eder. Batı dan, Doğu'ya nüfuz etmek ...

   Yazar: Selçuk Ünlü (Yazar)
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi