Kitap Ara

  Edebiyat İnceleme Kategorisi

  • Edebiyat ve Roman
   Sanatçı ve yazarlar, varoluş alanlarının uçlarında ve sınırlarında gezen kimselerdir. Bu yüzden sıradan ve olağan değillerdir. Hep, varsayılan sınırların ötelerini soruşturur. Bahsedilen alanlar yalnızca doğada bulunan somut alanlar olmayıp, daha çok onun kendi ...

   Yazar: Fatih Tepebaşılı (Yazar)
  • Alain Robbe Grillet ve Yeni Roman
   Yeni Romanın öncüsü Alain Robbe-Grillet, Balzac ile yetkinliğe ulaşan geleneksel romana karşı çıkar. Eleştirdiği romanın herkesçe kabul edilmiş kurallarını "modası geçmiş" kavramlar olarak niteler. Her şeyi bilen, her şeyi gören ...

   Yazar: Galip Baldıran (Yazar)
  • Divan Şiiri : Değişen Dünyada Kaybolmuş Paradigma
   Tanzimat, etkisinde kaldığı Aydınlanmanın aklîlik, hakikate uygunluk, evrensellik, objektiflik, ölçülebilirlik gibi kriterlerine uymadığı için Divan Şiiri'ni hayatın dışına iter. Çünkü, Divan Şiiri'nin Aydınlanmanın ölçülerine hiç uymayan, hakikat ve dış dünya ...

   Yazar: Kemal Kahramanoğlu (Yazar)
  • Rus Edebiyatında İstanbul
   Bir kentin dış güzellikleri herkes tarafından kolayca görülebilir. Ama onun ruhunu anlayabilmek için orada yaşamak ve zaman içerisinde insanlara neler hissettirdiğine bakmak gerekir. Bu bakımdan bir kenti konu alan gezi ...

   Yazar: Hüseyin Kandemir (Yazar)
  • Pierre Loti ve Oryantalist Söylem
   Batı'da 19. yüzyılın ortalarından itibaren Doğu'ya, özellikle Osmanlı coğrafyasına olan ilgi ve merak sürekli arttı. Batılı gezginlerin tuttukları günlüklerde, eskiden korkulan bu diyarlar artık erişilmez olmaktan çok; tuhaf, eğlenceli ve ...

   Yazar: Galip Baldıran (Yazar)
  • 68 Kuşağı Yazarlarından Uwe Timm ve Toplumsal Eleştiri
   Anlatılacak hiçbir şeyleri kalmayan, söyleyecekleri bir şeyleri olmayan dostluklar, aileler, evlilikler ölüdür. Anlatmak, günlük yaşamda beraberliklerin çimentosudur ve donmamak, sessiz kalmamak için bir koşul, kendini anlatabilmek ve anlaşabilmek için, sevmek ...

   Yazar: Fatih Tepebaşılı (Yazar)
  • Roman Biçimleri
   Romanın kedisine has ayrıcalıklı bir edebi değer içermesi dünyanın belli bölgelerinin veya belli konuların okuyucuya aktarılmasında değil konunun dilsel ve anlatımsal biçimlendirilmesinde saklıdır. Roman kurmacadır, dile dökülmüş dünyadır. Bu dünyada ...

   Yazar: Franz K. Stanzel (Yazar)
  • Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve Eserler
   Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve Eserleradlı bu çalışmamız daha önce yayınlanmış olan Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf adlı çalışmamızın bütünleştirilmesi amacından doğdu. Çağdaş Türk Şiirinde Tarihi Şahsiyetler ve ...

   Yazar: Hasan Aktaş (Yazar)
  • Edebiyat ve Psikanaliz
   Muhterem Doktor Bey, Yıllardan beri, bazı psikolojik ve erotik sorunlarla ilgili görüşlerimiz arasında geniş çapta ortak yönlerin bulunduğunun farkındayım ve gençenlerde böyle bir benzerliği daha belirgin bir biçimde ifade etme cesaretini ...

   Yazar: Yılmaz Özbek (Yazar)
  • Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları
   Roman sanatı, ilk olarak Batı'da görülmesine rağmen, romana benzer anlatı çalışmalara Arap edebiyatında da çokça rastlamaktayız. Bunlar arasında dünyaca meşhur Bin Bİr Gece Masalları ve Kelile ve Dilme'yi sayabiliriz. 19. ...

   Yazar: Ahmet Kazım Ürün (Yazar)
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi