Kitap Ara

  Edebiyat İnceleme Kategorisi

  • Kadın Coğrafyası
   Tanrıça kadın imgesinden, evrilerek oyuncak bebek imgesine dönüşen kadının adı, çağımızda çok yanlı olarak tartışılmaktadır. Kadının adından ve kendinden bu denli büyük ölçüde söz ettirmesi yaygın bir kanının ve tepkisel ...

   Yazar: Melik Bülbül (Yazar)
  • Bay B'nin Başına Gelenler: Derlenmiş Brecht Anekdotları
   1988'de 100. doğum yılı kutlanan Bertolt Bercht 10 Şubat 1889'de Augsburg'da kentsoylu bir ailenin çocuğu olarak doğdu. 1933'de Nazi rejimi yüzünden Almanya'yı terk etti. İsviçre, Fransa, Danimarka ve İsveç'te sürgün ...

   Yazar: Andre Müller (Yazar), Gerd Semmer (Yazar)
  • Melek İmgesi -Duino Ağıtları (Rainer M. Rilke) ile Bir Meleğin Yakarışı - Dualar (Hertha Krätner)
   Yazarının kendisi açısından da umulandan daha uzun soluklu olup ancak ilk ayağı yazı'ya dökülebilmiş olan, 'kültürler-dinlerarasılık' gibi, içinde yaşadığımız dönemin başat izleklerini içeren bu çalışmada temel amaç; biri I. Dünya ...

   Yazar: Funda Kızıler Emer (Yazar)
  • Urum Türkçesi | İnceleme-Metin-Dizin
   Urum Türkleri Ukrayna, Gürcistan ve Kazakistan'da yaşayan, toplam nüfusları 130.000'i aşan bir Türk grubudur. Urumlar, Gagavuz Türkleri gibi Oğuz asıllı Türklerdendir ve Ortodoks Hristiyanlardır. Bu eser, çağdaş Urum şairlerinden Viktor Borata, ...

   Yazar: Osman Uyanık (Yazar)
  • M. Akif Ersoy Hayatı Safahat'tan Seçmler Hatıralar
   Nurettin Topçu, bir değerlendirmesinde "Edebiyat ve sanat tarihimizde Akif'in yeri, derinlikte Yunuslar'ın ayakucunda ise; azametle parlaklıkta Fuzuli'lerle Sinalar'ın başucundadır." diyor. Abartılı bulunabilecek bu değerlendirme elbette ki Akif'in büyüklüğünü mukayese etmek ...

   Yazar: Raşit Keskin (Yazar)
  • Vakti Geldi
   Gidiyorsun demişler sessizce bu şehirden Bakmamışsın ardından mendil sallayanlara Bir nokta koyar gibi daralan ufuklara Hayra yorup bir düşü doğrularak yerinden Gidiyorum demişsin sessizce bu şehirde

   Yazar: Şaban H. Çalış (Yazar)
  • Öykü Sanatı
   Bu kitap, kısa öykü bakımında kuramsal bilgi sağlar. On bölümden oluşan kitap, temel yazınsal öğeleri inceler. Bölümlerde, sırasıyla kişileştirme, diyalog, tasvir, sahne, olay örgüsü, çatışma, bakış açısı, geri dönüş, geçişler, ...

   Yazar: Hasan Çakır (Yazar)
  • Türk Edebiyatında Nazım ve Nesir
   Biz, bu kitabımızda önce Türk edebiyatının ana devirleri hakkında kısa bilgiler verdik. Her ana devir içinde ortaya çıkan bölümleri, akımları ele almaya gayret ettik. Verdiğimiz bilgilerin somutlaşmasını sağlamak amacıyla örnek ...

   Yazar: Muammer Yalçın (Yazar)
  • Orhun Yazıtları: Türkçedeki İlk Çalışmalar
   Göktürk, Arap ve Latin harfleriyle Türkçenin en eski metinleri üzerine Türkçede ortaya konan ilk çalışma... 1892 yılında "Finlandiya Asar-ı Atika Cemiyeti" miftahı na-ma'lun" bir hurufatla yazılmış metinlerin bulunduğu bir atlas neşreder. ...

   Yazar: Şemseddin Sami (Yazar), Mustafa Balcı (Yazar)
  • Kurmacanın O Kadim Unsurları
   "Kurmacanın O Kadim Unsurları" adından da belli olduğu üzere kurmaca yazılarını içermektedir. Eserde yer alan dört geniş soluklu kurmaca yazılarının ilki kurmacanın yalanla bağlantısını irdelemektedir. Yazmanın yalan olup olmadığı, edebiyatın ...

   Yazar: Ahmet Sarı (Yazar)
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi