Kitap Ara

  Edebiyat İnceleme Kategorisi

  • Hasret ve Azap | Tanpınar'da Şehir ve Kadın
   Tanpınar'ın trajedisi, macera dolu bir yaşamdan değil, bilakis macerasız, silik bir yaşamın getirdiği bir trajedidir. Zira gerçekleştirmek isteyip de gerçekleştiremediği şeylerden acı ve sıkıntı çekmiş, kısır bir döngü içinde ruh ...

   Yazar: Mehmet Kurtoğlu (Yazar)
  • Bir Batı Masalı Shakespeare
   "Uzun yıllar boyunca Shakespeare okumaları yaparken, tutuğum notların hayli kabarık olduğunu gördüm. Ayrıca onun eserleri ve hakkında yazılanları göz önüne aldığında bu okumalarımın farklı yaklaşımlar sunduğunu, bana gelen tepkilerden anlıyordum. ...

   Yazar: Mehmet Kurtoğlu (Yazar)
  • Metafiziğin Trajik Şairi Necip Fazıl
   Necip Fazıl, Türk sanatçıları içinde belki en şanslı olanıdır... Çünkü o henüz yaşarken hakkında o denli çok şey yazılmış, çizilmiştir ki, kendi ifadesiyle yazdıkları eserlerin katıyla hakkında yazılar kaleme alınmıştır... ...

   Yazar: Mehmet Kurtoğlu (Yazar)
  • Modern Suriye Hikâyesinin Konuları 1946-1967
   Suriye'de, hikâyenin doğuşunu hazırlayan öncü çalışmalar, ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren, Batı ile karşılaşmanın sonucu olarak, modern Batı edebiyatından etkilenerek ortaya çıkmıştır. İlk öncü çalışmalardan sonra, yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren, ...

   Yazar: Mevlüt Kula (Yazar)
  • Şiir Dilinde Renk Anlatımları - Lamartine, Hugo, Rimbaud ve Verlaine
   Renk anlatımları yazınsal yapıtların birçoğunda az ya da çok yer almaktadır. Özellikle şiir türünde belirgin bir şekilde kullanıldıkları dikkati çekmektedir. Nesneleri renkler aracılığıyla metinsel anlatılara aktarmak metne ayrıcalıklı bir çekicilik ...

   Yazar: Sadık Türkoğlu (Yazar)
  • Klasik Arap Edebiyatı
   İnsanlığın, Peygamberlerin, kutsal kitapların, medeniyetlerin ana vatanı olan; ancak ne yazık ki günümüzde savaşlar, mücadeleler ve iç çekişmelerin odağı konumuna gelen Arap ülkelerinin geçmiş tarihlerinde vuku bulan ve kimi zaman ...

   Yazar: Ahmet Kazım Ürün (Yazar)
  • Modern Arap Edebiyatı
   Günümüzde ne yazık ki tarihin derinliklerinden gelen anlaşmazlıklardan beslenen ve dış dinamikler tarafından sürekli kaşınan yoğun iç çekişmelerin yaşandığı Arap dünyasının 1789'da Napolyon'un Mısır'ı işgaliyle başlayan ve günümüze kadar gelen ...

   Yazar: Ahmet Kazım Ürün (Yazar)
  • Retorik (Konuşma Sanatı - Söz Bilimi)
   Retorik, kökenleri antik dünyada atılan yaygın bir disiplindir. Uğraş alanı sözün büyülü gücünün keşfi, konuşmanın önceden planlanarak güdülen hedefler doğrultusunda yönlendiriciliği, dilin konuşmacı, konu ve dinleyici arasındaki etkileşimsel yönü, dil ...

   Yazar: Fatih Tepebaşılı (Yazar)
  • Yazmak, Okumak ve Eleştirmek | Fransız Yazını Üzerine
   Çeviri edimi diller arasında basit bir aktarım olayı olmanın ötesinde, çok daha önemli işlevler taşımaktadır. Sadece bilginin aktarılması ve paylaşmasını sağlamaz, bununla birlikte kültürlerin, ülkelerin, hatta yüzlerce yıl boyunca çatışma ...

   Yazar: Ahmet Gögercin (Yazar)
  • Dini - Tasavvufi Türk Edebiyatında
   Bu çalışmada, Anadolu'da Dinî - Tasavvufî Türk Edebiyatının başlangıç döneminin (XIII. yüzyıl'ın) öne çıkan şahsiyetlerinden olan üç büyük mutasavvıf; Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Yûnus Emre ve Hacı Bektaş Velî'nin eserlerinden örnek ...

   Yazar: Sibel Turhan Tuna (Yazar)
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi