Kitap Ara

  İletişim Bilim Kategorisi

  • Hastalarla İletişim
   Sağlık hizmetlerine ilişkin tatminin sağlanması ve algılanan kalitenin yükseltilmesinde sağlık hizmeti sunanlarla hastalar arasındaki iletişimin büyük önemi vardır. En üst düzey teknolojinin kullanıldığı ve en iyi ortamın yaratıldığı sağlık kuruluşlarında ...

   Yazar: Yasin Bulduklu (Yazar)
  • Sosyal Medya Araştırmaları 3
   Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte internet, günümüzde bireysel ve toplumsal değişimi/dönüşümü en çok etkileyen bir iletişim ortamı olarak kendini hissettirmektedir. Etkileşimli web adı verilen Web 2.0, bireyleri sanal uzamın bir ...

   Yazar: Ali Murat Kırık (Yazar), Ali Büyükaslan (Yazar)
  • Kamusal Alan ve Siyasal Katılma Mecrası Olarak Sosyal Medya
   Temsil sisteminin yurttaşları karar alma süreçlerinden dışladığı, dolayısıyla bir meşruiyet krizine yol açtığı liberal demokrasilerin en çok eleştirildiği konulardan birisidir. Katılmanın seçimden seçime oy kullanma faaliyeti olarak tanımlandığı bir sistemde, ...

   Yazar: Vahap Göksu (Yazar)
  • Sosyal Medya ve İnternet Ortamında Viral Reklamcılık
   Kanadalı iletişim bilimci McLuhan; kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkilerini gözlemlemiş, elektronik kitle iletişim araçlarının kültürü hemen hemen her noktaya yayarak dünyanın global bir köye dönüşeceği fikrini öne sürmüştür. McLuhan'ın ...

   Yazar: Ali Murat Kırık (Yazar)
  • İletişime Giriş
   İnsanların, birlikte yaşayabilmeleri için her şeyden önce birbirleriyle iletişim kurmaları gerekir. İletişim kurabilmek için ise birbirimiz ile nasıl konuşacağımızı ve birbirimizi nasıl dinleyeceğimizi bilmemiz gerekir. Konuşmak da, dinlemek kadar incelik ...

   Yazar: Orhan Gökçe (Yazar)
  • İletişim Yazıları (Dil-Kültür-İletişim)
   İletişim, içerisinde karşılıklı etkileşimi barındırmaktadır. Bu etkileşim birey ya da toplum temelli eylemlerde daima karşımıza çıkmaktadır. İletişim, dil ve kültür ilişkisi, bireysel ve toplumsal ilişkilerde çok belirgindir. İletişimin, söylem biçimi ...

   Yazar: Ali Büyükaslan (Yazar)
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi