Kitap Ara

  Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbu'ât-ı Felsefiyye | Gülşen-i Râz Hakkında Felsefi İncelemeler

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 256

  ISBN: 978-605-196-381-5

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Rıza Tevfik (Yazar)


  Fiyat: 28

  "Bu büyük mütefekkir ve büyüleyici şair [Şebüsterî] zihnimi çok meşgul etmiş olan tasavvuf erbabından biridir. Bundan yaklaşık yirmi dört sene evvel, fikirleri ve manevi şahsiyeti hakkındaki incelememi bitirmiş ve meşhur Gülşen-i Râz'ını dikkatle şerh etmeye başlamıştım. O zamanlar Peyâm-ı Sabâh'ın edebi kısmında onun şerhine dair iki üç makalem de basılmıştı. O esnada felsefe tarihinin Şark âlemine ilişkin kısmında tasavvuf ile scolastique, yani medrese felsefesi sahalarında ele almış olduğum incelemeleri şevk ile takip ediyordum. O zamandan beri talihin birçok densizliklerine rağmen incelemelerime devam ettim. Asıl merak ettiğim yön tasavvufun başlıca sermayesini teşkil eden genel akidelerin (doctrine) ve felsefi düşüncelerin en eski kaynaklarını bulmak ve Avrupalıların mysticisme oriental dedikleri bu şairâne felsefeyi yirminci asrın akıllara hayret veren keşifleri ve en sağlam akidelerimizi sarsan delillendirmeleri ile karşılaştırıp ona göre ve ondan sonra kesin bir değer biçmekti. Herhalde istediğimi yaptım. Uzun müddet süren bu incelemelerden çıkardığım sonuçların en önemlilerinden bazılarını muhterem okuyucularıma özetle, fakat açık bir şekilde arzedeceğim."
  Rıza Tevfik


  İçindekiler

  SUNUŞ
  Kemal Kahramanoğlu, Ali Utku
  -Rıza Tevfik'in Şebüsterî Okuması: 'Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbu'ât-ı Felsefiyye'"

  Muammer Cengiz
  -"Rızâ Tevfik'in 'Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbuât-ı Felsefiyye'si Üzerine Bazı Dikkatler"

  Rıza Tevfik
  -"Gülşen-i Râz Hakkında Felsefi İncelemeler"
  -"Tasavvufta Bazı Tabirler ve Şeyh Mahmûd Şebüsterî"
  -"Mahmûd Şebüsterî'nin Tasavvufî Görüşleri"

  İlgili Metinler

  Elmalılı Muhammed Hamdi (Yazır)
  -"Rıza Tevfik Beyefendi Hazretlerine"

  Tâhirülmevlevî (Mehmet Tahir Olgun)
  -"Üstâd-ı Hakîm Rıza Tevfik Beyefendi'ye"

  Rıza Tevfik
  -"Tâhirü'l-Mevlevî Beyefendi'ye"

  Tâhirülmevlevî (Mehmet Tahir Olgun)
  -"Gülşen-i Râz'a Dâ'ir: Rıza Tevfik Efendi'ye"

  Abdurrahman Âdil
  -"Bir Teklif"

  Zâhir Es-Sa'di'l Eserî (Yusuf Zâhir Efendi)
  -"Gülşen-i Râz İçin"

  Süleyman Nazif
  -"Bir Rica, Bir İzah Talebi"

  -Mehmed Ali Aynî
  "Gülşen-i Râz'a Dair: Rıza Tevfik Bey'e"

  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Kemal Kahramanoğlu - Ali Utku

  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi