Kitap Ara

  Uyuşmazlığa Sadakat | Jacques Rancière'in Politik Düşüncesi

  Kategori: Felsefe

  Sayfa: 175

  ISBN: 978-605-196-429-4

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Zeliha Dişci (Yazar)


  Fiyat: 25

  Uyuşmazlık bağlamında politik olana ilişkin bir soruşturma yürüten bu çalışma, Antik Yunan'dan günümüze yönetsel pratiklerle politikayı özdeşleştiren bakış açısını, Jacques Rancière'in önerdiği kavramlarla birlikte aşmanın imkânını sorgular. Politik faillerin üzerine kapanma eğilimi gösteren yapıları yerinden edecek yaratıcı var oluş koşullarını Rancière'de "politik olan" nosyonu çerçevesinde ele alır. Politik olan aracılığıyla Rancière, egemenlerin ve ezilenlerin dünyasını birlikte düşünmeyi önerir. Düzenin ezilenler lehine kıvrılabilme ihtimalini görmeye ve bu doğrultuda mücadeleye teşvik eder. İçinde yaşadığımız eşitsiz ve adaletsiz düzeni değiştirmeye yönelik düşünsel bir çaba olan bu çalışmayı, Rancière'in politik olanı tartışırken geliştirdiği kavramların hem eleştirel bir okumasına hem de yaşadığımız dünyayı anlamlandırmada sundukları imkânları irdelemeye dair bir girişim olarak görebiliriz.

  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi