Kitap Ara

  Duyguların Dili -Bilişsel Dilbilim Açısından

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 214

  ISBN: 978-605-4639-31-1

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Naile Hacızade (Yazar)


  Fiyat: 22

  Dil aracılığıyla insanın ruh halinin bildirilmesine, betimlenmesine olan ilgi son dönemlerde özellikle artmıştır. Duygu bildirimi de bunlar arasında yer almaktadır. Dil, insan yaşamını her yönüyle yansıtma özelliği ile duyguların da, "dünyanın dil manzarası"nda yerini almalarını sağlamıştır.
  İnsan doğasının ayrılmaz bir parçası olan duygular, insanın dünya ile olan ilişkisinin özgün bir biçimidir. Duygu ruhsal bir kategoridir, duygu bildirimi ise doğrudan dille ilgilidir. Bu çalışmanın temel konusu da duyguların dil bildirimi üzerinedir. Çalışmada 'duygu' konusu bilişsel dilbilim açısından ele alınmıştır. Anlamsal-bilişsel yönteme dayanan bu araştırmada temel duyguların kavram olarak Türk insanının zihnindeki manzarası -gerektiğinde felsefe, mantık, psikoloji, psikolinguistik gibi bilim dallarının da yardımına başvurularak- dil verileri temelinde kurulmaya, onarılmaya çalışılmıştır.

  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi