Kitap Ara

  Diyarbakır ve Çevresinin Müslümanlaşma Süreci

  Kategori: Tarih

  Sayfa: 237

  ISBN: 978-605-5999-92-6

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Mehmet Azimli (Yazar)


  Fiyat: 25

  Dünya coğrafyasının bazı bölgeleri için "medeniyet beşiği" derler.Bu isimi en çok hak eden anadolu'durAnadolu'nun doğusu ise bir anlamda medeniyetlerin hem buluşması hem de çatışmasının yaşandığı coğrafyadır.İncelediğimiz coğrafya olan İslam tarihindeki özel adıyla "Cezire Bölgesi" islam öncesi iki büyük medeniyetin (Roma ve Pers) izlerini taşımakla birlikte aynı zamanda bu devletlerinçatışma alanıdır.Bu çatışma beraberinde bir kültür birikiminin bölgede oluşmasına sebep olmuştur.Müslümanlar tarihe çıkışları ile birlikte Dicle ve Fırat çevresindeki bu kültür birikimini kullanmayı bilmişler ve edindikleri bilgiye yön vererek değişik coğrafyalarda taşımışlardır.Bu kültür birikiminde Harranlı Sabilerin, Mardinli Süryanilerin,Amidli Şemsilerin..katkısı yadsınamaz.İslam'ın bu coğrafyaya(Cezire) ulaştığı andan ititbaren yaşanan maceralarıise şehir şehir bu kitaptan öğreneceksiniz.

  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi