Kitap Ara

  Uluslararası Örgütler ve Türkiye

  Kategori: Siyaset-Uluslararası İlişkiler

  Sayfa: 802

  ISBN: 978-975-8867-79-0

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 1. Hamur

  Yazar: Önder Kutlu (Yazar), Birol Akgün (Yazar), Şaban H. Çalış (Yazar)


  Fiyat: 0

  Bu kitabın amacı, uluslar arası örgütlerin betimsel ve eleştirel bir incelemesini yaparak bu alanda Türkiye'deki literatür eksikliğini telafi etmeye katkıda bulunmaktır. Kitap okuyucu kitlesi olarak öncelikle Uluslar arası İlişkiler öğrencilerini (lisans ve lisansüstü) ve çalışanlarını (akademisyenler, diplomatlar vb) hedeflemektedir. Bunun yanında, bu çalışmadan siyaset bilimi, iktisat, sosyoloji ve tarih gibi yakın disiplinlerin de yararlanabileceği düşünülmektedir.
  Bu çalışma iki ana bölüm halinde tasarlanmıştır. İlk bölüm ana makalelerden oluşmaktadır. Bu bölümde Uluslar arası ilişkilerde önemli görünen ve Türkiye açısından da gündemde olan örgüt ya da örgütlenmeler, ana makaleler yoluyla geniş bir şekilde ele alınmıştır. İkinci bölümde ansiklopedik diyebileceğimiz okurun genel bilgilenme ihtiyacını asgari düzeyde karşılamaya dönük çalışmalara yer verilmiştir. Bu iki bölümü birbirinden ayırarak okuyucuya sunmak yerine, kitapta birbirinin içinde olacak şekilde, nispeten özet olarak ele alınan örgütler de takiplerinin kolay olması amacıyla alfabetik bir sırayla okuyucunun ilgisine sunulmuştur.

  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi