Kitap Ara

  Kısa Öyküde Yöntem -Cemil Süleyman uygulaması-

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 200

  ISBN: 978-605-9108-15-7

  Boyut: 13,5x21,5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Oktay Yivli (Yazar)


  Fiyat: 18

  Bu çalışma, bir edebiyat tarihi çalışması değildir. Bundan dolayı incelediği yazarı ve onun eserini belli bir tarihsel döneme yerleştirme kaygısından uzak durduğu gibi ona anlatı geleneğinin hiyerarşisi içinde bir yer tayin etmek işine de girişmemiştir. Yine tarihsel eğilimle yakın ilişkisi bulunan biyografik yöntemle arasına mesafe koyduğu için yazarın yaşam öyküsüyle eseri arasındaki olası ilişkiye değinmemiştir.

  Geleneksel roman ve öykü incelemelerine göre değişiklikler içeren bu kitapta kanonik yöntem yerine öyküyü yakından okumaya elverişli olan ve daha zengin sonuçlar verdiğini gördüğümüz anlatı bilimsel bir yol izlenmiştir. Bu bağlamda Fransız ve Amerikan edebiyat bilimi birikiminden yararlanılmış; özellikle Gérard Genette, Seymour Chatman ve Dorrit Cohn'un ufuk açıcı çalışmalarıyla ortaya koydukları kavramlar kullanılmıştır ve kitabın, adı geçen anlatı bilimcilere borcu göndermelerle ödenmeye çalışılmıştır.

  Batı anlatı biliminden seçmeci bir tutumla yararlanan ve bunun yanı sıra alçakgönüllü yeni önerilere sahip olan bu çalışmanın Türk edebiyat bilimine katkıda bulunacağı düşünülmektedir."

  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi