Kitap Ara

  Vak'anüvîs Mehmed Emîn Edîb Dîvânı

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 272

  ISBN: 978-605-4451-05-0

  Boyut: 13,5x21

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Muhittin Eliaçık (Yazar)


  Fiyat: 24

  18. yüzyılın ikinci yarısında, I. Mahmud, III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid ve III. Selim devirlerinde yaşamış olan Mehmed Emin Edib; vak'anüvistarihçisi olarak görev yapmış bir kalem hocası ile görevlisidir. Kendi eliyle kaydettiği Dİvan'ının yegane nüshasının, devrinde fazlaca bilinip okunduğunu söylemek mümkün değildir. Birçok resmi mecliste bizzat bulunup pek çok gizli görüşmeye şahit olmuş mühim bir şahsiyetin divanı hiç şüphesiz sıradan bir divan olmamaz. Bir divançe büyüklüğündeki Edib Divanı; çeşitli hadiseler için yazılmış tarih, kıt'a, nasım ve muhtelif vesilelerle kaleme alınmış beyitler içermesi yönüyle çok değerli bir eserdir. Belki de hiçbir kaynakta bulunamayacak ve sadece olayı yaşayan Edib'in bildiği özel durumlar bu divanda kayıtlıdır. Bu çalışmada, geniş bir incelemeyle birlikte Edib Divanı gün yüzüne çıkarılarak tarih ve edebiyatın istifadesine sunulmuştur. Tüm manzumeler günümüztürkçesi ile nesre çevrilmiş, böylelikle sadece akademik çevrenin değil toplumun her kesiminin rahatlıkla anlayabileceği bir eser ortaya konulmuştur. Yakın tarihimizin çalkantılı ve gaileli bir döneminde mühim olayları yaşayıp kaydetmiş bir şair ve edibin şiirlerinin yakın tarihimize dair yeni bilgi ve belgelerin elde edilmesine katkıda bulunması umudunu taşıyoruz.

  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi