Kitap Ara

  İslâm Feylesofu İbn Rüşd

  Kategori: Osmanlı Felsefe Çalışmaları

  Sayfa: 95

  ISBN: 978-605-9108-27-0

  Boyut: 13x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Rızaeddin bin Fahreddin (Yazar)


  Fiyat: 13

  "Frenklerin övünerek itiraf ettiklerine göre, Avrupa'daki cehâletin kökünden kalkmasına ve her tarafa, hatta mağaralarda yaşayan insanlara varıncaya kadar ilim güneşinin nüfuz etmesine en birinci sebep, hakîm İbn Rüşd'ün telkin etmiş olduğu ilmi ile hürriyeti olmuştur. Bu yüzden onlar İbn Rüşd'ü hikemî ve aklî ilimleri ihyâ eden nadir âlimlerin biri kabul edip, ismini de hürmet ve tazimle anarlar.
  'İbn Rüşd'ün ilmiyle hünerinden, Hristiyanlar ve bütün Avrupa âlimleri istifade ettikleri halde, şimdiki İslâmlar ile İslâm âlemi acaba niçin istifade etmiyor...?' Bu soruya, Hristiyanlar tarafından açık ve kısa olarak, 'Şimdiki İslâmların ilim ile İbn Rüşd gibi âlimlerden istifade etmemelerine şaşılmaz, aksine istifade etmelerine şaşılır!' diye gayet zehirli ve acı bir cevap veriliyor."
  Rızaeddin bin Fahreddin
  Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
  Remzi Demir - Ali Utku
  Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.

  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi