Kitap Ara

    Özne | Özel Sayı ARİSTOTELES

    Kategori: Özne Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları

    Sayfa: 400

    ISBN: 978-605-9427-12-8

    Boyut: 16,5x24

    Kağıt: 2. Hamur

    Yazar: Hatice Nur Beyaz Erkızan (Editör)


    Fiyat: 38

    Unesco 2016 Aristoteles Yılı - Aristoteles 2400 Yaşında

    Aristoteles: Yaşamı, Yapıtları ve Felsefesi / H. Nur Erkızan
    Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı / Ioanna Kuçuradi
    Aristoteles'in Metafizik'inde Teoloji ve Ontoloji / G. Patzig /Aylin Çankaya
    Aristoteles'te Düşünme-Varlık İlişkisi ve Nesnellik / Betül Çotuksöken
    Aristotelesçi Doğa Felsefesi ve Metafizik İlişkisi Bağlamında Boşluğun Reddi / Zeliha Burcu Yılmaz
    Doğadaki "Madde" ve Doğanın Bilgisi: Aristoteles ve Aristotelesçi Gelenek /
    J. J. Fitz Gerald / Esra Çağrı
    "Nous Poietikos" (Intellectus Agens) Kavramı / Saffet Babür
    Aristoteles'te Phantasia Üzerine / Esra Çağrı
    Brentano'da Mental-Fiziksel Olanın Aristotelesçi Kökenleri / Servet Gözetlik
    Husserl'in Metabaza İlişkin Endişesinin Aristoteles ve Brentano'daki Emsalleri /
    John K. O' Connor / Kamuran Gödelek
    Çağdaş Aristotelesçi Düşüncede İnsan: Nussbaum'un Özcü (Essentialist) İnsan Anlayışı
    Üzerine Bir İnceleme / H. Nur Erkızan
    Aristoteles'te Mükemmel Yaşamın Neliği / Aylin Çankaya
    Aristoteles'in Eudaimonia Üzerine Düşünceleri / T. Nagel / H. Nur Erkızan
    Aristoteles'in Siyaset Felsefesi / Neşet Toku
    Aristoteles Felsefesinde Devletin ve Politik Yaşamın Anlamı / Aynur Yurtsever
    Aristoteles'te Polis'in Doğası Gereği (Esti Phusei) Var Olması Ne Anlama Gelir? / Barış Mutlu
    Aristoteles, "Aristotelesçi Bir Sosyal Demokrat mıydı?"/ R. Mulgan /Aylin Çankaya
    Varlık Kavrayışı ile İlgi İçinde Aristoteles Poetikası / İsmail Tunalı
    Aristoteles'in Güzellik ve Sanat Üzerine Olan Görüşleri / Sara Çelik
    Aristoteles'in "Poetika"sında Mimesis'in Dönüştürülmesi / Celal Gürbüz
    Aristoteles'te Mimesis Kavramı / Zehragül Aşkın
    Aristoteles'e Göre Retorik / Metin Bal
    Aristotelesçilik / H. Nur Erkızan

    © 2018 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi