Kitap Ara

  İbn Rüşd'ün Önermeler Mantığı ve Aristoteles Temelleri

  Kategori: Felsefe

  Sayfa: 264

  ISBN: 978-605-196-177-4

  Boyut: 13.5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Muhammet Nasih Ece (Yazar)


  Fiyat: 28

  Bu kitap, Aristoteles'in büyük yorumcularından birisi olarak kabul edilen ve felsefenin her alanına ilişkin düşünceleriyle İslam Felsefesinde önemli bir yeri olan Endülüslü filozof İbn Rüşd'ün mantığın temel konularından biri olan
  önermeler hakkındaki görüşlerini ihtiva etmektedir. Bu çalışmada, öncelikle önermenin unsurları, yapısal durumları, nitelik, nicelik, modalite, karşı-olum ve döndürme gibi önermeler mantığına ilişkin konularda İbn Rüşd'ün görüşleri çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu çözümlemeyle birlikte onun ileri sürdüğü görüşlerin Aristoteles temellerine inilerek, bu temeller üzerinde onun inşa ettiği düşünceler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca bu hususla bağlantılı olarak konumuna uygun bir tarzda, Aristoteles'e aykırı düştükleri gerekçesiyle İbn Rüşd'ün yaklaşımı, eleştiriler yönelttiği aynı zamanda görüşlerinden yararlandığı Helenistik dönem bazı yorumcular, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi İslam filozoflarının görüşleriyle mukayese edilmiştir. Bu muhteviyatından dolayı bu çalışmayı, söz konusu kısa unvanını açımlayacak tarzda "Aristoteles sisteminde temellerini bulan, Fârâbî ve İbn Sînâ'dan yararlanan İbn Rüşd'ün önermeler mantığına ilişkin görüşleri" şeklinde ifade etmek, içeriğe ilişkin daha bilgilendirici ve isabetli olacaktır.

  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi