Kitap Ara

  Tenha Şiirler | Şeyhi'den Şeyh Galib'e 36 Gazel 2000 Beyit ve Mısra

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 288

  ISBN: 978-605-4451-37-1

  Boyut: 16,5x24

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Ahmet Güner Elgin (Yazar)


  Fiyat: 30

  Divân şiiri için "bir seçkinler edebiyatıdır, saray harcıdır, reaya bilebilmez" kabülü, Ahmet Güner gibi, İskender Pala gibi, Mehmet Kaplan, Mehmet Çavuşoğlu gibi birkaç seçkinin sayesinde artık geçerliliğini yitirmiştir. Urfalı Nâbi'nin neresi saraylıdır? Nizamî, Karaman'ın bir garip çocuğudur. Nef'i Erzurum'un dadaşı, Ahmet Paşa Bursa'nın göçmenidir. Fuzuli, Bağdat ilimizin bir garip türbe bekçisi, Yahya Taşlıcalı, Arnavut asıllı bir yoksuldur. Helâkî Konya'nın bir köyünden, Zâtî, Balıkesir'in yaylasındandır. Neşâtî Edirne mevlevihanesinin yoksul dervişi, Necâtî Kastamonu'nun fakir Türkmeni'dir. Neresi saraylı bu zevat'ı kiramın?
  Hâsılı, bizim "Divân Edebiyatı" mızın dünya edebiyat tarihi içinde sahip olduğu "fevkalâde" çizgiyi bugünün meşgul insanı fark etmese de bu durum onun değerini elbette etkilemez. Aradabir de olsa elimizdeki şu çalışmaya benzer seviyeli yayınlar bizi kendimize, değerlerimizin huzura getiriyorlar.
  Ahmet Güner, yaşayan Türk entelektüelleri içinde hayranlık duyduğumuz birkaç isimden biridir.
  Kaynakları kendi dillerinde okuyup ikinci el bilgilere itibarı olmayan dürüst bir kişiliktir. Divân şiiri kadar yaşlı ve muhterem, divân şiiri kadar aziz ve çağdaş, Necâtî kadar Türkmen ve yerlidir. Türk kültürüne derinlemesine ve Allah rızâsı için öylesine vakıftır ki, divân şiirinde yaptığı keşif gezileri, çevresindekileri daima bu büyük kültürün eteklerinde hayran bırakmıştır.
  Bu değerli çalışmayı huzura sunan Ahmet Güner ve Çizgi Kitabevi'ne ve onun tevâzu timsali yöneticisi Ömer Arlı'ya teşekkür ederiz. Onların eliyle bugünün gençliğine bir gülistan sunulmuştur.

  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi