Kitap Ara

  Çağdaş Edebiyatın Kuramsal Seyri

  Kategori: Edebiyat İnceleme

  Sayfa: 311

  ISBN: 978-605-196-296-2

  Boyut: 13,5x21.5

  Kağıt: 2. Hamur

  Yazar: Aytaç Ören (Editör), Mümin Hakkıoğlu (Editör)


  Fiyat: 35.1

  ... 1950 sonrası Batı edebiyatında yürütülen çalışmaları ve bu çalışmaların odağındaki kavramları Türkçeye kazandırma çabaları kısır kalmıştır. Ara çalışmaların önündeki ilk ve en önemli sorun, bu metinlerin düşünce dünyamızda tutunacak bir yer bulamamasında aranmalıdır. Çünkü o ya da bu nedenle sözü edilen çalışmalara duyulan ihtiyaç geri bırakılmakta ve konuya yönelik uğraşlar genellikle bireysel boyutta kalmaktadır. Oysa anılan yazınsal yönelişlerin bizlere ve bizim edebiyatımıza yarar sağlaması için ana çalışmalara giden yolu açacak ara çalışmalar bir gereklilik olarak görülmelidir. İşte, elinizdeki kitapta yer alan yazılar bu kaygıların ürünüdür. İngiliz dili ve edebiyatı ile Türk dili ve edebiyatı alanında yapılan araştırmaların yan yana getirilerek ve iç içe giydirilerek edebiyat dilini küresel bağlantılar özelinde güncellenme arzusu bu çalışmanın hikâyesidir.

  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi