Kitap Ara

  Ali Suavi

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Kebetos Pinaks: İnsan Yaşamının Tablosu
   Ali Suavi‟nin 1863‟te Kiyotiyos'un Ahlâka Â'id Risâlesinin Tercemesi başlığıyla Yunancadan ve bir kez de Manastırlı Mehmed Rıfat‟ın Keşf-i Râz yâhûd Ömr-i İnsânînin Tasvîr-i Hakîmânesi başlığıyla Arapçadan Türkçeye tercümeleri vesilesiyle Osmanlı ...
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi