Kitap Ara

  Cemile Haliloviç Tekin

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Bosna-Hersek Devleti 1991-2011
   Tarih boyunca etnik ve dinî çatışmaların, sosyal ve siyasi karışıklıkların yaşandığı Balkan coğrafyası, büyük güçlerin Avrupa'da üstünlük elde etme mücadelesinde bir çatışma ve rekabet alanı olma özelliğini halen korumaktadır. 1990'lı ...
  • Boşnakça'da Türkçe'den Geçen Kelimeler Sözlüğü
   Boşnakça, eski Balkan dillerinden biridir. Osmanlı Devleti XV. yüzyılın ortalarında Bosna'yı fethedince Boşnaklar kısa sürede Türklerle kaynaştılar, dinlerini değiştirip Müslümanlığı kabul ettiler. Bu, Boşnaklar için bir inkılâp oldu. Çünkü dilleri ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi