Kitap Ara

  Rıza Tevfik

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Dârülfünun Felsefe Ders Notları
   "Ben itiraf ediyorum ki, Türklerde Nakşî-i Akkirmânî'nin bir şiirini misal olarak arz edebileceğim. Hatta iddia edebileceğim ki, sufi şairlerde bu konu binbir şekilde ifade olunmuş sıradanlaşmıştır. Felsefe tarihi ve incelemeleri için ...
  • Bergson Hakkında | Henri Bergson ve Felsefesi
   "Bir filozofun önem derecesini, hayatı boyunca ki başarılarıyla takdir etmek pek doğru değilse de, şurası da kesindir ki, felsefi teorilerinin haddi zatında hakikate yakın olsun olmasın, hayata anlam ve değer ...
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi