Kitap Ara

  Celaleddin Çelik

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Şehirleşme ve Din
   Son birkaç yüzyıl içerisinde, Batı'da başlayan ve etkileri giderek bütün dünyayı saran yeni medeniyetin gerçeklikleri, dünyanın öteki toplumlarını olduğu gibi, modern dönemin Türk toplumunu da öylesine derinden etkile ve köklü ...
  • İsim Kültürü ve Din
   Bu araştırma, sosyo-kültürel değişim sürecinde Türk isim kültürünü sosyolojik bir yaklaşım ve yöntemle incelemeyi amaçlamaktadır. Teorik temelde isim kültürünün tarihsel ve toplumsal dinamikleri, isim tipolojisi, isim verme geleneği, dindarlık ve ...
  • Sosyal Zaman ve Din (Sosyal Zaman Anlayışları ile Dindarlık İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
   "Zaman", insanın sosyal varoluş ve etkileşimini belirleyen temel bir kategoridir. Zamansal algı ve pratiklerin gündelik hayat dünyasında, insanın kendisi ve çevresiyle ilişki kurmasını temin eden bir iletişim kodu olduğu görülür. ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi