Kitap Ara

    Galip Baldıran

    Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
    Kitapları:
    • Alain Robbe Grillet ve Yeni Roman
      Yeni Romanın öncüsü Alain Robbe-Grillet, Balzac ile yetkinliğe ulaşan geleneksel romana karşı çıkar. Eleştirdiği romanın herkesçe kabul edilmiş kurallarını "modası geçmiş" kavramlar olarak niteler. Her şeyi bilen, her şeyi gören ...
    • Pierre Loti ve Oryantalist Söylem
      Batı'da 19. yüzyılın ortalarından itibaren Doğu'ya, özellikle Osmanlı coğrafyasına olan ilgi ve merak sürekli arttı. Batılı gezginlerin tuttukları günlüklerde, eskiden korkulan bu diyarlar artık erişilmez olmaktan çok; tuhaf, eğlenceli ve ...
    © 2019 Çizgi Kitabevi
    Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi