Kitap Ara

  Kemal Kahramanoğlu

  Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi
  Kitapları:
  • Divan Şiiri : Değişen Dünyada Kaybolmuş Paradigma
   Tanzimat, etkisinde kaldığı Aydınlanmanın aklîlik, hakikate uygunluk, evrensellik, objektiflik, ölçülebilirlik gibi kriterlerine uymadığı için Divan Şiiri'ni hayatın dışına iter. Çünkü, Divan Şiiri'nin Aydınlanmanın ölçülerine hiç uymayan, hakikat ve dış dünya ...
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi