Kitap Ara

  H. Nur Görkemli

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Üniversiteler ve Kent Ekonomisi
   Üniversiteler, kurulduklarından bu yana bireysel ve sosyal gelişimin yanında bulundukları yörenin ekonomik kalkınmasında da önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışma, gelişmiş ülkelerdeki üniversitelerden örnekler vererek üniversitelerin bulundukları şehir ve bölgede ne ...
  • Bölgesel Kalkınmada Teknoparklar
   Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve artan pazar rekabeti, inovasyonu ve inovasyonun gerçekleştiği yerler olan teknoparkları, öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada teknoparkların, bölgesel kalkınma açısından taşıdığı önem ve rol, Konya Teknokent örneği ...
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi