Kitap Ara

  Ahmet Kayıntu

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Lawrence Durrell'ın Eserleri, Kişiliği ve Türkler
   Lawrence Durrell, yüzyılımızın yazının her türünde eser vermiş üretken yazarlarının başında gelir. olgunluk dönemi eserleri olarak nitelendirilen İskenderiye Dörtlüsü, Afrodit'in Başkaldırısı ve Avignon Beşlisi adlı eserlerinde söz konusu konuları özellikle ...
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi