Kitap Ara

  Hatice Nur Beyaz Erkızan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Özne | 18. Kitap FEMİNİZM ve FELSEFE
   Erkek-Merkezcilikten (Androcentrism) İnsan Merkezciliğe Yolculuk: (Anthropocentrism): Antik Felsefe ve Cinsiyet Üzerine (Pre Sokratikler) | H. Nur Beyaz ERKIZAN İngiltere'de Kadının Yeri: İngiliz Felsefe Birliği ve İngiltere'de Kadının Yeri Topluluğu Raporu Eylül 2011 ...
  • Özne | Özel Sayı ARİSTOTELES
   Unesco 2016 Aristoteles Yılı - Aristoteles 2400 Yaşında Aristoteles: Yaşamı, Yapıtları ve Felsefesi / H. Nur Erkızan Aristoteles'in Ousia'sı ve Substans Kavramı / Ioanna Kuçuradi Aristoteles'in Metafizik'inde Teoloji ve Ontoloji / G. Patzig ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi