Kitap Ara

  Ömer Yavuz

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Sistem Bağlamında Kur'an'da Kalp Eğitimi
   Kur'an'daki kalp gibi gaybî bir varlığı anlamak ve onu gereği gibi inşa etmek/eğitmek için üç basamaktan oluşan bir çözüm modeline sahibiz: Birincisi söz konusu varlığın hangi sisteme ait olduğunu tespit ...
  • Sistem Açısından Kur'an'da Kalp
   Kur'an'da bahsi geçen ve yapısı fizikî sisteme ait olmayıp gaybî sisteme ait bir varlık olan kalbi, ilmî bağlamda anlamadan insanı gereği gibi anlamak ve inşâ etmek mümkün değildir. Dolayısıyla fizikî ...
  • İlmî Metodoloji Açısından Kur'an'da Gayb
   Kur'an, hz. İbrahim'in ağzından, ben batanları sevmem (Kur'an 6/76) cümlesini nakleder. Kur'an batmayanı bulmanın ve ona iman etmenin seçkin kulların en önemli özelliklerinden biri olduğunu Hz. İbrahim'i örnek göstererek açıklar. ...
  • Yöntem Bilim Bağlamında Doğa-Kur'an Eşdeğerliliği
   Çağın ilmi ve zihni rezervleri ile yapılan sondajlamalar, Kur'an'ın tam ve tutarlı bir matematik yapıya sahip, enformasyon kaybı söz konusu olmayan Allah'a ait bir kitap olduğunu usta akıllılar için inkar ...
  • Doğa ve Kur'an Bağlamında Ayetlerin Kalbe İndirilmesi
   Kur'an'da kalp konusunu ele alan ilk iki kitabımız, kalbi anlamak için özellikle yöntem bağlamında bir temel oluşturma mahiyetindeydi. Bu üçüncü kitabımız da ayetlerin (doğa da dâhil) kalbe nasıl indirileceğini ele ...
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi