Kitap Ara

  Hasan Hüseyin Bircan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • İslâm Ahlâk Felsefesine Giriş
   Bu çalışma, İslâm felsefesinin klasik dönemi olarak kabul edilen IX-XI. yüzyıllarda yaşamış İslâm filozoflarının ahlâk konusundaki görüşlerini, ahlâk adına ele aldıkları temel problemleri merkeze alan; "problem merkezli" bir "giriş"tir. Felsefede "ahlâk", ...
  • Doğu Batı Arasında Ahlâk | Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde İnsan ve Etik
   Bu kitap, Aliya Okumaları projesi kapsamında hazırlanmış bir çalışmadır. Aliya İzzetbegoviç'in Doğu Batı Arasında İslâm adlı eseri merkeze alınarak düşünürün ahlak görüşü ortaya konulmaya çalışılmakta ve tartışmaya sunulmaktadır. Zira çağdaş ...
  • İslam Felsefesinde Mutluluk
   Her insanın ulaşmayı gaye edindiği, elde etmeyi arzu ettiği ve değişmeyen bir problemi olarak duran mutluluk, genelde felsefenin özelde ise siyaset ve ahlâkın en temel kavramlarından ve problemlerinden biri olagelmiştir. ...
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi