Kitap Ara

  Hasan Hüseyin Bircan

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • İslâm Ahlâk Felsefesine Giriş
   Bu çalışma, İslâm felsefesinin klasik dönemi olarak kabul edilen IX-XI. yüzyıllarda yaşamış İslâm filozoflarının ahlâk konusundaki görüşlerini, ahlâk adına ele aldıkları temel problemleri merkeze alan; "problem merkezli" bir "giriş"tir. Felsefede "ahlâk", ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi