Kitap Ara

  Fatih Mehmet Öcal

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Sorularla İktisat Politikası
   Ekonomi politikalarının başarılı olması, toplumun refah düzeyinin yükselmesi sonucunu doğurur; bu ise ekonomi politikalarını uygulamaya koyan siyasetçilerin uzun süre ülkeyi yöneteceklerini de. Demokrasi çıtası yüksek ülkelerde seçimle gelen siyasetçilerin, ekonomi, ...
  • Küresel Ekonominin Analizi ve Geleceği
   Yaşadığımız yerküre üzerinde tüm ülkeler, her zaman ve her konuda birbirleriyle kıyasıya mücadelelerini sürdürmektedir. Küreselleşmenin 1960'lı yıllardan itibaren tüm ülkeleri sarıp sarmalamaya başlamasıyla birlikte, reel ve finansal sektör temelinde iktisadi ...
  © 2017 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi