Kitap Ara

  Emine Güzel

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Harput'ta Dinî Mimari
   Elazığ şehrinin kökenini oluşturan ve tarihin her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olan Harput, son derece önemli tarihi kalıntılara ve eserlere sahiptir. Harput, tarihi süreç içerisinde Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğlulları ...
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi