Kitap Ara

  Ali Selçuk

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Anşa Bacılı Ocağı
   "Anşa Bacı"; aşiretin çağırdığı şekliyle "Büyük Herif", sünnileştirme politikalarına direnç göstermek üzere hem Anadolu'daki diğer Alevi Ocaklarına hem de merkezi otoriteye karşı bir sosyal hareketi başlatmış ve kendi Ocağını kurmuş ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi