Kitap Ara

  Bekir Biçer

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Kürtler
   Türkiye'de Kürt tarihi araştırmaları henüz başlangıç düzeyindedir. Son yıllarda Kürtlerle ilgili yayınlarda belli bir artış olmuştur ancak; Kürt tarihi yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından akademik düzeyde ele alınmamıştır. Kürtler adını ...
  • Silahşornâme
   Silahşor-nâme / Musellah-nâme, "Savaşçının Kitabı" anlamına gelmektedir. Silahşor-nâme; silahları tanıtan, silahları ilk defa kimlerin kullandığını, silahların nasıl ve kimler tarafından icat edildiğini, silahların nasıl kullanılacağını anlatan ve silah çeşitleri hakkında ...
  • Kürt Tarihinin Kaynakları ve Kürdoloji Çalışmaları
   Bu kitapta; İlkçağda Kürtlerden söz eden kaynak eserler var mıdır? İslam tarihçileri ve coğrafyacıları Kürtler hakkında neler yazmıştır? Seyahatnâmeler ve menkıbelerde Kürtlere dair bilgiler var mıdır? Türk tarihinin temel eserleri Kürtler hakkında neler yazmıştır? Kürtler ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi