Kitap Ara

  Ahmet Özkiraz

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yönetim, Değişim ve Modernleşme Yazıları
   Modernleşme çabaları Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar devletin gündeminde yer alan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanzimat'tan itibaren "Türk Modernleşmesi" adı ile birçok alanda uygulamaya konulan yapısal dönüşümler, Osmanlı Devleti'nin Batı'nın ...
  • Yönetim Değişim ve Modernleşme Yazıları 2
   Türkiye'de modernleşme çabaları Osmanlı Devleti'nden bu yana giderek karmaşıklaşarak devam etmektedir. Üstelik içinde bulunulan durum, sadece modernite ve sonuçları üzerinden düşünülemeyecek denli kapsamlı sorunları içermekte, bu bakımdan da modernizme ilişkin ...
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi