Kitap Ara

  Ahmet Özkiraz

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Yönetim, Değişim ve Modernleşme Yazıları
   Modernleşme çabaları Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar devletin gündeminde yer alan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanzimat'tan itibaren "Türk Modernleşmesi" adı ile birçok alanda uygulamaya konulan yapısal dönüşümler, Osmanlı Devleti'nin Batı'nın ...
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi