Kitap Ara

  Sadık Erol Er

  Çukurova Üniversitesi, Felsefe Grubu Eğitimi
  Kitapları:
  • Yaşayan Platon (Çağdaş Fransız Felsefesinde Platon Okumaları)
   Batı metafiziğinin/düşüncesinin inşasında, kurucu bir aktör olarak Platon'un önemi şüphesiz göz ardı edilemez. Halefi pek çok filozof, kendi felsefi görüşünü biçimlendirirken, -karşıt dahi olsa- "felsefenin başından hiç ayrılmayan asıl sahibine" ...
  • Özne | 31. Kitap NIETZSCHE
   Nietzsche'de Nihilizm Problemi | Uluğ Nutku Trajik İnsan: Apollon-Dionysos Karşıtlığı ve Denge Sorunu | Ali Osman Gündoğan Nietzsche'nin Hakikat Anlayışı: Yorum, Yalan ve Yanılsama Olarak Hakikat | Sebahattin Çevikbaş Nietzsche ve Çileci İdeal | ...
  © 2020 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi