Kitap Ara

  İnci Aras

  Bu yazara ait herhangi bir bilgi bulunamadı.
  Kitapları:
  • Edebiyatta Bir Motif Olarak İğrenilen Kimlikler
   Sartre bireyinin yazgısını devralan insanoğlunu zorlu bir macera beklemektedir. Önce kendinde-varlık denilen şeyin kabuğunu kıracak, içindeki özü, kendi-için'ini özgür kılacaktır. Geride ise dönüp dolaşıp sığınacağı ne kabuk kalacaktır ne de ...
  © 2018 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi