Kitap Ara

  İzmirli İsmail Hakkı

  İsmail Hakkı 1868 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Hayatının çocukluk ve gençlik safhası babasının erken vefatı neticesinde maddî sıkıntıyla geçmiştir. Yaşadıkları maddî zorluk dolayısıyla İsmail Efendi'nin çalışma zarureti eğitim hayatında herhangi bir inkıta oluşturmamıştır. İslamî eğitiminin ilk basamağını babasının amcası olan Âmâ Hafız'dan hıfzını tamamlamak suretiyle ikmal etmiştir. Anneannesinden Rumca ve Latince öğrenen İzmirli, rüştiye döneminde Kâmil Efendi'den de Farsça eğitimi almıştır. Yine rüştiye döneminde İzmir'de ikamet eden bir Yahudi'ye Türkçe öğretme karşılında ondan Fransızca öğrenmiştir. Tabi bunların haricinde ileri seviye Arapçaya da hâkim olmuştur.
  Kitapları:
  • İslâm Mütefekkirleri ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese
   Hazırlayan: Melikşah Sezen 'Yeni İlm-i Kelâm' talebini ısrarla vurgulayan İzmirli İsmail Hakkı, ilm-i kelâmın artık kelâm tarihçiliği mesabesine intikal ettiğini, fennî, içtimaî ve felsefî muasır meseleleri takip ve cevap vazifesini ifadan ...
  • Tarih-i Kur'ân
   İzmirli İsmail Hakkı Külliyatı projesinin ikinci eseri olan Tarih-i Kur'ân isimli risalede; Kur'ân'ın inzalinden, yazımına, Mushaf'ın cem edilişinden, istinsahına, âyet ve sûrelerin tevkifiliği bahsinden, Mushaf'ın hareke ve noktalamaya kavuşmasına kadar ...
  © 2019 Çizgi Kitabevi
  Çizgi KitabeviÇizgi KitabeviÇizgi Kitabevi